гр. София, ул. "Триадица" 2, тел. 028119443, факс: 029884405, www.mlsp.government.bg, e-mail: mlsp@mlsp.government.bg

 

Възложител: Министерство на труда и социалната политика
Име: „Доставка на копирна хартия“ по Обособена позиция №2 „Доставка на нерециклирана копирна хартия“
Описание: Покана по реда на чл.93б, ал.1 от ЗОП във връзка рамково споразумение № С-37/22.10.2013г, сключено от Централния орган за възлагане на обществени поръчки
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012014001800012014-11-28 16:49:19ДРУГОИНФОРМАЦИЯ ПО РЕДА НА ЧЛ.22б, ал.2, т.15 от ЗОП2014-11-28 16:49:23