гр. София, ул. "Триадица" 2, тел. 028119443, факс: 029884405, www.mlsp.government.bg, e-mail: mlsp@mlsp.government.bg

 

Възложител: Министерство на труда и социалната политика
Име: Извършване на последваща оценка на приноса на активната политика на пазара на труда за изменение на избрани показатели, характеризиращи икономическото и социалното развитие на страната за периода 2000-2011 г.
Описание: 1. извършването на последваща оценка на приноса на активната политика на пазара на труда за изменение на избрани показатели, характеризиращи икономическото и социалното развитие на страната за периода 2000-2011 г.; 2. изготвянето на обучителни материали 3. провеждането на обучение на 200 служители от институции и организации, ангажирани с политиката на пазара на труда .
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 200000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
00001201400190001 договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях2014-12-01 11:30:56
00001201400190002 договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях2014-12-01 11:30:56
00001201400190003 договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях2014-12-01 11:30:57
00001201400190004 договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях2014-12-01 11:30:58
00001201400190005 решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчка2014-12-01 11:30:58
00001201400190006 документ2014-12-01 11:30:59
00001201400190007 договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях2014-12-01 11:31:00
00001201400190008 договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях2014-12-01 11:31:01
00001201400190009 документ2014-12-01 11:31:01
00001201400190010 документ2014-12-01 11:31:02
000012014001900112015-02-25 17:15:26ДРУГОИнформация по чл. 22б, ал 2, т. 14 от Закона за обществените поръчки2015-02-25 17:16:34
000012014001900142015-06-09 11:42:30Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация по чл. 22б, ал 2, т. 14 от Закона за обществените поръчки2015-06-09 11:44:26
000012014001900142015-07-13 14:00:26Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация по чл. 22б от ЗОП2015-07-13 14:01:44
000012014001900142015-08-03 10:38:06ДРУГОИнформация за върната гаранция за изпълнение на договор.2015-08-03 10:38:13
000012014001900152015-08-03 10:43:03ДРУГОИнформация за изпълнен договор.2015-08-03 10:43:52