гр. София, ул. "Триадица" 2, тел. 028119443, факс: 029884405, www.mlsp.government.bg, e-mail: mlsp@mlsp.government.bg

 

Възложител: Министерство на труда и социалната политика
Име: Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП
Описание: Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012014002000012014-12-02 10:01:04ДРУГОИнформация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за периода от 18.11-28.11.2014 г.2014-12-02 10:01:14
000012014002000022014-12-05 16:42:09ДРУГООбобщена информация, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от ЗОП, за плащания през месец ноември 2014 г.2014-12-05 16:42:34
000012014002000032015-01-05 11:36:35ДРУГОИнформация по чл. 22б, ал.2, т.14 от ЗОП за периода 01.12.2014 - 18.12.2014 г.Информация по чл. 22б, ал.2, т.14 от ЗОП за периода 01.12.2014 - 18.12.2014 г.2015-01-05 12:21:20
000012014002000042015-01-05 11:37:46ДРУГОИнформация по чл. 22б, ал.2, т.14 от ЗОП за периода 19.12.2014 - 31.12.2014 г.Информация по чл. 22б, ал.2, т.14 от ЗОП за периода 19.12.2014 - 31.12.2014 г.2015-01-05 12:21:24
000012014002000052015-01-21 16:15:54ДРУГОИнформация по чл. 22б, ал.2, т.14 от ЗОП за периода 01.01.2015 - 19.01.2015 г.Информация по чл. 22б, ал.2, т.14 от ЗОП за периода 01.01.2015 - 19.01.2015 г.2015-01-21 16:16:26
000012014002000062015-02-11 11:16:51ДРУГОИнформация на основание мл. 22б, ал.2, т.14 от ЗОП, за периода от 20.01.2015 г. до 31.01.2015 г.Информация на основание мл. 22б, ал.2, т.14 от ЗОП, за периода от 20.01.2015 г. до 31.01.2015 г.2015-02-11 11:17:10
000012015005500072015-02-20 12:36:54ДРУГОИнформация на основание чл. 22б, ал.2, т.14 от ЗОП за периода от 01.02.2015 - 16.02.2015 г.Информация на основание чл. 22б, ал.2, т.14 от ЗОП за периода от 01.02.2015 - 16.02.2015 г.2015-02-20 12:38:17
000012015005500082015-03-10 11:40:03ДРУГОИнформация, чл. 22б, т.14 от ЗОП за периода от 17.02-28.02.2015 г.Информация, чл. 22б, т.14 от ЗОП за периода от 17.02-28.02.2015 г.2015-03-10 11:40:53
000012015005500092015-03-27 11:39:09Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършените плащания за периода от 01.-11.03.2015 г.2015-03-27 11:41:27
000012015005500102015-05-04 17:03:29Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация съгласно чл. 22б, ал.2, т.14 от ЗОП.2015-05-04 17:05:50
000012015005500112015-05-04 17:04:36Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация по чл. 22б, ал.2, т.14 от ЗОП.2015-05-04 17:05:45
000012015005500122015-05-04 17:05:23Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация по чл. 22б, ал.2, т.14 от ЗОП.2015-05-04 17:05:54
000012015005500132015-05-22 14:38:07Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация на основание чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП, за периода от 01.05.2015 до 18.05.2015 г.2015-05-22 14:39:05
000012015005500142015-06-01 17:33:07Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация по чл. 22б, ал.2, т.14 от ЗОП.2015-06-01 17:33:38
000012015005500152015-06-19 15:17:00Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация по чл. 22б, ал.2, т.14 от ЗОП.2015-06-19 15:17:30
000012015005500162015-07-07 13:32:46Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация по бл. 22б, ал. 2, т.14 от ЗОП.2015-07-07 13:32:52