гр. София, ул. "Триадица" 2, тел. 028119443, факс: 029884405, www.mlsp.government.bg, e-mail: mlsp@mlsp.government.bg

 

Възложител: Министерство на труда и социалната политика
Име: Покана по реда на чл.93б, ал.3, т.1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:“Доставка на автомобилно гориво, доставяно чрез карти за безналично плащане, автокозметика и смазочни материали за автомобили”
Описание: Покана по реда на чл.93б, ал.3, т.1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:“Доставка на автомобилно гориво, доставяно чрез карти за безналично плащане, автокозметика и смазочни материали за автомобили”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 360.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012014002100012014-12-04 17:19:37ДРУГОПокана по реда на чл.93б, ал.3, т.1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:“Доставка на автомобилно гориво, доставяно чрез карти за безналично плащане, автокозметика и смазочни материали за автомобили”2014-12-04 17:22:01
000012014002100022014-12-04 17:21:02ДРУГОСписък на документите, съдържащи се в офертата - Образец № 1 2014-12-04 17:22:01
000012014002100032014-12-04 17:21:57ДРУГОАдминистративни сведения - Приложение № 22014-12-04 17:22:02
000012014002100042014-12-04 17:23:23ДРУГООбразец на покана - Приложение № 3 2014-12-04 17:24:10
000012014002100052014-12-04 17:25:23ДРУГООбразец на ценова оферта -Приложение №4 2014-12-04 17:25:31
000012014002100062014-12-04 17:27:18ДРУГОДекларация по реда на чл.47, ал. 9 от ЗОП - Приложение №52014-12-04 17:27:27
000012014002100072014-12-04 17:29:22ДРУГОДекларация - Образец № 62014-12-04 17:29:32
000012014002100082014-12-04 17:31:22ДРУГОПроект на договор - Образец № 72014-12-04 17:31:29
000012014002100092015-01-06 11:07:14договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях2015-01-06 11:09:15