гр. София, ул. "Триадица" 2, тел. 028119443, факс: 029884405, www.mlsp.government.bg, e-mail: mlsp@mlsp.government.bg

 

Възложител: Министерство на труда и социалната политика
Име: Покана по реда на чл. 93б, ал.3 от ЗОП „Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сгради на Министерство на труда и социалната политика“
Описание: Покана по реда на чл. 93б, ал.3 от ЗОП „Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сгради на Министерство на труда и социалната политика“ Отварянето на офертите ще се извърши на 19.12.2014 г. от 10:30 ч. в сградата на Министерство на труда и социалната политика – гр. София, ул. «Триадица» №2
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 110.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012014002300012014-12-05 14:15:03ДРУГОПокана по реда на чл. 93б, ал.3 от ЗОП и приложения2014-12-05 14:15:15
000012014002600022014-12-17 16:56:33разясненията по документациите за участие2014-12-17 16:56:53
000012014002600032014-12-23 16:51:29решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за класиране и Протокол от работата на комисията2014-12-23 16:51:43
000012014002600042015-02-02 10:21:23договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях2015-02-02 10:22:53
000012014002600052015-03-05 12:05:55Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация по чл. 22б, ал.2, т.14 месец февруари 2015 г.2015-03-05 12:06:23
000012014002600062015-03-27 14:52:25Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за плащания по договор РД0412 от 2015 г.2015-03-27 14:52:54