гр. София, ул. "Триадица" 2, тел. 028119443, факс: 029884405, www.mlsp.government.bg, e-mail: mlsp@mlsp.government.bg

 

Възложител: Министерство на труда и социалната политика
Име: "Доставка на копирна хартия", Обособена позиция №1 "Осигуряване на рециклирана копирна хартия"
Описание: Поръчката е по реда на чл.93б, ал.1 от ЗОП във връзка с рамково споразумение № СПОР-41/07.10.2014 г. за централизирано възлагане на обществена поръчка с предмет:"Доставка на копирна хартия", Обособена позиция №1 "Осигуряване на рециклирана копирна хартия"
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012014002700012014-12-15 16:03:08договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях2014-12-15 16:03:32
000012014002700022015-03-27 14:57:25Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършени плащания по договор № РД04-352 от 2014 г.2015-03-27 14:58:09