гр. София, ул. "Триадица" 2, тел. 028119443, факс: 029884405, www.mlsp.government.bg, e-mail: mlsp@mlsp.government.bg

 

Възложител: Министерство на труда и социалната политика
Име: „Доставка на копирна хартия”
Описание: „Доставка на копирна хартия” по обособена позиция № 2 „Доставка на нерециклирана копирна хартия“ и обособена позиция № 3 „Доставка на различни видове копирна, принтерна и факс хартия за офиса“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012014003000012015-01-08 10:54:40договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с предмет „Доставка на копирна хартия” по обособена позиция № 2 „Доставка на нерециклирана копирна хартия“ за нуждите на Министерство на труда и социалната политика2015-01-08 10:56:50
000012014003000022015-01-08 10:56:09договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с предмет „Доставка на копирна хартия” по обособена позиция № 3 „Доставка на различни видове копирна, принтерна и факс хартия за офиса“ за нуждите на Министерство на труда и социалната политика2015-01-08 10:56:50
000012014003000032015-02-20 15:07:27Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация на основание чл. 22б, ал.2, т.14 от ЗОП.2015-02-20 15:08:17