гр. София, ул. "Триадица" 2, тел. 028119443, факс: 029884405, www.mlsp.government.bg, e-mail: mlsp@mlsp.government.bg

 

Възложител: Министерство на труда и социалната политика
Име: „Осигуряване на логистика за организиране и провеждане на публични събития – две обучения, три обучителни семинари, три конференции и една пресконференция, изработка и доставка на информационни, печатни и рекламни материали по проект № BG 051PO001 - 6.1.0
Описание: „Осигуряване на логистика за организиране и провеждане на публични събития – две обучения, три обучителни семинари, три конференции и една пресконференция, изработка и доставка на информационни, печатни и рекламни материали по проект № BG 051PO001 - 6.1.09 – 0001 „Изграждане на система за прогнозиране на потребностите от работна сила с определени характеристики по ОП „РЧР”,
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015003100012015-01-05 10:33:52допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ ДОГОВОР № РД 04 – 422 от 24.09.2013 г. по Обособена позиция №1 „Осигуряване на логистика за организиране и провеждане на публични събития – две обучения, три обучителни семинари, три конференции и една пресконференция”2015-01-08 14:23:50
000012015003100022015-01-05 10:39:35допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ ДОГОВОР № РД 04 – 423 от 24.09.2013 г. по обособена позиция №2 „Изработка и доставка на информационни, печатни и рекламни материали”, 2015-01-08 14:23:51
000012015003100052015-07-28 17:33:32Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР № РД 04 – 422 от 24.09.2013 г. по Обособена позиция №1 „Осигуряване на логистика за организиране и провеждане на публични събития – две обучения, три обучителни семинари, три конференции и една пресконференция” 2015-07-28 17:33:38
000012015003100062015-07-28 17:35:45Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР № РД 04 – 423 от 24.09.2013 г. по обособена позиция №2 „Изработка и доставка на информационни, печатни и рекламни материали”2015-07-28 17:35:51
000012015003100072015-08-04 16:33:55Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършени плащания.2015-08-04 16:34:01
000012015003100082015-08-19 17:31:45ДРУГОИнформация по реда на чл. 22б, ал. 2 т. 16 от ЗОП Информация по реда на чл. 22б, ал. 2 т. 16 от ЗОП 2015-08-19 17:31:51