гр. София, ул. "Триадица" 2, тел. 028119443, факс: 029884405, www.mlsp.government.bg, e-mail: mlsp@mlsp.government.bg

 

Възложител: Министерство на труда и социалната политика
Име: Осигуряване на логистика и организационно-техническа подготовка при провеждането на предвидените събития по проект “Насърчаване на социалния диалог и подобряване на условията на труд на работниците и служителите“
Описание: Осигуряване на логистика (кетъринг, осигуряване на зали, консекутивен превод) и организационно-техническа подготовка при провеждането на предвидените събития в рамките на изпълнението на дейностите по Компонент 3 “ Паритетни институции“ на проект “Насърчаване на социалния диалог и подобряване на условията на труд на работниците и служителите
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 10900.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015004500012015-01-30 11:55:25договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдоговор с приложения2015-01-30 11:56:22
000012015004500022015-01-30 11:55:25ДРУГОДопълнително споразумение към договорДопълнително споразумение към договор2015-01-30 11:56:23