гр. София, ул. "Триадица" 2, тел. 028119443, факс: 029884405, www.mlsp.government.bg, e-mail: mlsp@mlsp.government.bg

 

Възложител: Министерство на труда и социалната политика
Име: „Извършване на денонощна охрана на административната сграда на МТСП, ул. „Триадица“ № 2, София и на административна сграда в Стара Загора “, съгласно подробни технически спецификации, по две обособени позиции
Описание: Извършване на денонощна охрана на административната сграда на Министерство на труда и социалната политика, в гр. София, ул. „Триадица“ № 2 и на административната сграда в Стара Загора
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 65900.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012014000200112014-10-17 17:22:33ДРУГОПублична покана2014-10-17 17:27:11
000012014000200162014-10-17 17:22:33документАдминистративни сведения2014-10-17 17:27:11
000012014000200172014-10-17 17:22:33документОбразец на декларация по чл. 47 ЗОП2014-10-17 17:27:12
000012014000200182014-10-17 17:22:33документДекларация икономически и финансови отношения2014-10-17 17:27:12
000012014000200192014-10-17 17:22:33документТехническа спецификация по обособена позиция 12014-10-17 17:27:12
000012014000200202014-10-17 17:22:33документТехническа спецификация по обособена позиция 22014-10-17 17:27:13
000012014000200212014-10-17 17:22:33документТехническа оферта2014-10-17 17:27:13
000012014000200222014-10-17 17:22:33документЦенова оферта2014-10-17 17:27:14
000012014000200232014-10-17 17:22:33документПроект на договор2014-10-17 17:27:14
000012014000200242014-10-17 17:22:33документСписък услуги2014-10-17 17:27:14
000012014000200112014-10-24 17:06:05ДРУГОРазяснение2014-10-24 17:06:52
000012014000200122014-10-27 11:14:46ДРУГОСъобщение за публично отваряне на получените оферти2014-10-27 11:15:12
000012014000200132014-11-10 16:40:59протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от работата на комисията назначена да получи, разгледа, оцени и класира офертите2014-11-10 16:41:15
000012014000200142014-11-21 11:08:49договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор РД04-344/17.11.2014 г.2014-11-21 11:09:17
000012014000200152014-11-21 11:11:42договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № РД04-345/17.11.2014 г.2014-11-21 11:11:54
000012014000200162015-02-20 12:49:46Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация на основание чл. 22б, ал.2, т.14 от ЗОП за периода от 01.02.2015 - 31.02.2015 г.2015-02-20 12:53:36