гр. София, ул. "Триадица" 2, тел. 028119443, факс: 029884405, www.mlsp.government.bg, e-mail: mlsp@mlsp.government.bg

 

Възложител: Министерство на труда и социалната политика
Име: Разработване на дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на лесна за четене версия на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания на брайлов език по проект "Право е не онова, което някой ти дава, а онова, което никой не може да ти отнеме
Описание: Разработване на дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на лесна за четене версия на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания на брайлов език“ Превод и издаване на брайлов език на лесна за четене версия на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 2607.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012014000600012014-10-24 11:26:57ДРУГОПокана2014-10-24 11:27:05
000012014000600022014-10-24 11:31:45решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаПротокол 32014-10-24 11:32:47
000012014000600032014-11-07 14:10:25ДРУГОСъобщение за провеждане на договаряне2014-11-07 14:13:38
000012014000600042014-11-17 14:41:25протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях2014-11-17 14:43:55
000012014000600052014-11-17 14:41:43протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях2014-11-17 14:44:00
000012014000600062014-11-17 14:42:05протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях2014-11-17 14:44:04
000012014000600072014-11-17 14:42:30протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях2014-11-17 14:44:07
000012014000600082014-11-17 14:42:47протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях2014-11-17 14:44:10
000012014000600092014-11-17 14:43:07протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях2014-11-17 14:44:13
000012014000600102014-11-17 14:43:45решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурите2014-11-17 14:44:16
000012014000600112015-02-05 10:47:08договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях2015-02-05 10:47:25
000012014000600122015-02-10 09:09:11ДРУГОИнформация по чл. 22б от ЗОП2015-02-10 09:09:38
000012014000600132015-06-02 13:50:59Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОП2015-06-02 13:51:42
000012014000600142015-07-10 15:07:52Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОП2015-07-10 15:08:17