гр. София, ул. "Триадица" 2, тел. 028119443, факс: 029884405, www.mlsp.government.bg, e-mail: mlsp@mlsp.government.bg

 

Възложител: Министерство на труда и социалната политика
Име: „Разработване на система от показатели за наблюдение на жизнения стандарт на населението по райони на планиране с доклад за актуалното състояние по нея“
Описание: „Разработване на система от показатели за наблюдение на жизнения стандарт на населението по райони на планиране с доклад за актуалното състояние по нея“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 16500.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012014000700012014-11-06 15:14:06договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № РД04-340/04.11.2014 г.2014-11-06 15:14:43
000012014000700022014-11-06 15:53:11ДРУГОИнформация по реда на чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОПИнформация по реда на чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП2014-11-06 15:53:40
000012014000700032014-11-17 14:48:39ДРУГОИнформация по реда на чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП за датите и основанията за освобождаване на гаранциите за участиеИнформация по реда на чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП2014-11-17 14:49:06
000012014000700042015-01-16 17:05:59ДРУГОИнформация за приключване на договор2015-01-16 17:06:24