гр. София, ул. "Триадица" 2, тел. 028119443, факс: 029884405, www.mlsp.government.bg, e-mail: mlsp@mlsp.government.bg

 

Възложител: Министерство на труда и социалната политика
Име: „Изготвяне на анализи и прогнози за развитието на пазара на труда в България“ и се възлага във връзка с реализацията на проект „Изграждане на система за прогнозиране на потребностите от работна сила с определени характеристики”
Описание: „Изготвяне на анализи и прогнози за развитието на пазара на труда в България“ и се възлага във връзка с реализацията на проект „Изграждане на система за прогнозиране на потребностите от работна сила с определени характеристики”
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 154362.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012014001000012014-11-07 10:15:53протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол по чл.68, ал.7 от ЗОП2014-11-07 10:16:01
000012014001000022015-03-21 10:44:57ДРУГОпротокол от работата на комисията2015-05-04 10:48:30
000012014001000062015-05-04 10:46:18договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с избран изпълнител.2015-05-04 10:48:32
000012014001000072015-05-04 10:46:18договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение 12015-05-04 10:48:35
000012014001000092015-05-04 10:46:18договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение 22015-05-04 10:48:38
000012014001000102015-05-04 10:46:18договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение 32015-05-04 10:48:41
000012014001000072015-08-04 16:36:05ДРУГОИнформация за направени плащания.2015-08-04 16:36:12
000012014001000082015-12-14 17:34:28Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за последно плащане по договор.2015-12-14 17:34:34
000012014001000092015-12-14 17:36:34Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за освободена гаранция.2015-12-14 17:36:40
000012014001000102015-12-14 17:36:34ДРУГОИнформация за изпълнен договор.2015-12-14 17:36:45