гр. София, ул. "Триадица" 2, тел. 028119443, факс: 029884405, www.mlsp.government.bg, e-mail: mlsp@mlsp.government.bg

 

Възложител: Министерство на труда и социалната политика
Име:
Описание: Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.9 и т.16 от ЗОП за периода 01.10.2014 г. -31.10.2014 г.
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012014001400012014-11-12 17:01:34решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчка2014-11-12 17:01:40
000012014001400022014-12-08 11:20:19ДРУГОИнформация на основание чл. 22б, ал.2, т. 16 от ЗОП за м. ноември 2014 г.Информация на основание чл. 22б, ал.2, т. 16 от ЗОП за м. ноември 2014 г.2014-12-08 11:21:41
000012014001400032015-01-05 11:30:45ДРУГОИнформация на основание чл. 22б, ал.2, т. 16 от ЗОП за периода 01.12.2014 - 10.12.2014 г.Информация на основание чл. 22б, ал.2, т. 16 от ЗОП за периода 01.12.2014 - 10.12.2014 г.2015-01-05 12:15:06
000012014001400042015-01-05 12:14:16ДРУГОИнформация по чл. 22б, ал.2, т.16 от ЗОП за периода 11.12.2014 - 31.12.2014 г.Информация по чл. 22б, ал.2, т.16 от ЗОП за периода 11.12.2014 - 31.12.2014 г.2015-01-05 12:15:24
000012014001400052015-02-04 12:11:17ДРУГОИнформация по чл. 22б, т. 9 и 16 от ЗОП за месец януари 2015 г.Информация по чл. 22б, т. 9 и 16 от ЗОП за месец януари 2015 г.2015-02-04 12:12:03
000012015005500062015-02-20 12:40:34ДРУГОИнформация на основание чл. 22б, ал.2, т.9 и т.16 от ЗОП за периода от 01.02.2015 - 13.02.2015 г.Информация на основание чл. 22б, ал.2, т.9 и т.16 от ЗОП за периода от 01.02.2015 - 13.02.2015 г.2015-02-20 12:40:51
000012015005500072015-03-10 11:43:17Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация, чл. 22б, т.9 r 16 от ЗОП за периода от 14.02-28.02.2015 г.2015-03-10 11:43:52
000012015005500082015-03-27 11:43:59Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за освободените гаранции за периода от 01.-11.03.2015 г.2015-03-27 11:44:29
000012015005500092015-05-04 17:21:03Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация по чл. 22б,ал.2, т.9 и 14 от ЗОП.2015-05-04 17:21:40
000012015005500102015-05-04 17:21:03документ2015-05-04 17:21:45
000012015005500112015-05-07 15:56:48Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация по чл. 22б, ал.2, т.9 и 16 от ЗОП.2015-05-07 15:57:21
000012015005500122015-06-10 16:14:18Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация на основание чл. 22б, ал.2, т. 9 и 16 от ЗОП.2015-06-10 16:14:52
000012015005500132015-07-07 14:06:16Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация по чл. 22б, ал.2, т.16 от ЗОП.2015-07-07 14:06:22
000012015005500152015-07-07 14:12:02Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация по чл. 22б, ал.2, т.16 от ЗОП.2015-07-07 14:12:08
000012015005500162015-07-22 17:00:18Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация по чл. 22б, ал.2 от ЗОП.2015-07-22 17:00:25