гр. София, ул. "Триадица" 2, тел. 028119443, факс: 029884405, www.mlsp.government.bg, e-mail: mlsp@mlsp.government.bg

 

Възложител: Министерство на труда и социалната политика
Име: "Доставка на канцеларски материали", Обособена позиция № 1 "Доставка на канцеларски материали"
Описание: Покана по реда на на чл.93б, ал.3 от ЗОП във връзка с рамково споразумение № СПОР-44/14.10.2014 г. с предмет "Доставка на канцеларски материали", Обособена позиция № 1 "Доставка на канцеларски материали"
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012014001600012014-11-25 16:52:31ДРУГОПокана по реда на на чл.93б, ал.3 от ЗОП във връзка с рамково споразумение № СПОР-44/14.10.2014 г. с предмет "Доставка на канцеларски материали", Обособена позиция № 1 "Доставка на канцеларски материали"2014-11-25 17:34:57
000012014001600022014-11-25 16:54:03ДРУГОПриложение №1 - Оферта2014-11-25 17:34:57
000012014001600032014-11-25 17:32:30ДРУГОПриложение №1.1. - Количествено-стойностна сметка2014-11-25 17:34:58
000012014001600042014-11-25 17:33:11ДРУГОПриложение № 2 - Административни сведения2014-11-25 17:34:58
000012014001600052014-11-25 17:34:03ДРУГОПриложение № 3 - Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП2014-11-25 17:34:58
000012014001600062014-11-25 17:34:43ДРУГОПриложение №4 - Проект на договор2014-11-25 17:34:59
000012014001600072014-12-19 16:59:12решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за класиране на участници и определяне на изпълнител2014-12-19 16:59:57
000012014001600082014-12-19 17:00:52протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхпротокол от работата на комисията2014-12-19 17:01:17
000012014001600092015-01-20 16:14:14ДРУГОдоговор за обществена поръчка заедно със задължителните приложения към него2015-01-20 16:16:06
000012014001600102015-01-20 16:14:14ДРУГОдоговор за обществена поръчка заедно със задължителните приложения към него2015-01-20 16:16:09
000012014001600112015-03-27 12:02:22Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършени плащания.2015-03-27 12:04:21