гр. София, ул. "Триадица" 2, тел. 028119443, факс: 029884405, www.mlsp.government.bg, e-mail: mlsp@mlsp.government.bg

 

Възложител: Министерство на труда и социалната политика
Име: "Доставка на канцеларски материали", Обособена позиция № 2 "Доставка на пликове и бланки"
Описание: Покана по реда на на чл.93б, ал.3 от ЗОП във връзка с рамково споразумение № СПОР-45/14.10.2014 г. с предмет "Доставка на канцеларски материали", Обособена позиция № 2 "Доставка на пликове и бланки"
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012014001700012014-11-25 17:43:12ДРУГОПокана по реда на на чл.93б, ал.3 от ЗОП във връзка с рамково споразумение № СПОР-45/14.10.2014 г. с предмет "Доставка на канцеларски материали", Обособена позиция № 2 "Доставка на пликове и бланки"2014-11-25 17:51:05
000012014001700032014-11-25 17:46:31ДРУГОПриложение № 1 - Оферта2014-11-25 17:51:06
000012014001700032014-11-25 17:47:30ДРУГОПриложение № 1.1.- Количествено-стойностна сметка2014-11-25 17:51:06
000012014001700042014-11-25 17:48:17ДРУГОПриложение № 2 - Административни сведения2014-11-25 17:51:07
000012014001700052014-11-25 17:48:58ДРУГОПриложение № 3 - Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП2014-11-25 17:51:07
000012014001700062014-11-25 17:50:54ДРУГОПриложение № 4 - Проект на договор 2014-11-25 17:51:07
000012014001700072014-12-19 17:03:56решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за класиране на участниците и избор на изпълнител2014-12-19 17:04:22
000012014001700082014-12-19 17:05:33протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от работата на комисията2014-12-19 17:06:05
000012014001700092015-01-21 12:04:42договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях2015-01-21 12:07:11
000012014001700102015-01-21 12:04:42договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях2015-01-21 12:07:13