Регионална дирекция по горите - Пловдив

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
000012015000500957-2015-0001 0001/2015„Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, горскостопански план, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари“, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, изработването на горскостопански план за горските територии, собственост на физически лица, юридически лица и техни обединения с обща площ до 2 хектара включително, в границите на община Карлово, обл. Пловдив и горскостопански план за горските територии - държавна собственост в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство - Клисура”, гр. Клисура, обл.Пловдив към „Южноцентрално държавно предприятие“ – гр.Смолян. Обособена позиция № 2: „Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, изработването на горскостопански план за горските територии, собственост на физически лица, юридически лица и техни обединения с обща площ до 2 хектара включително, в границите на община Лъки, обл.Пловдив и землището на с.Богутево, общ.Чепеларе, обл.Смолян и горскостопански план за горските територии - държавна собственост в района на дейност на ТП „Държавно ловно стопанство Кормисош” – гр.Лъки, обл.Пловдив към „Южноцентрално държавно предприятие“ – гр.Смолян. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена 77231400 и 77231900 2015-03-30 14:02:202015-05-13 16:00:002015-03-30 14:10:47467449.82
000012015000690358320001/2014Периодична покупка на бензин А-95 Н, газ пропан-бутан и дизелово гориво за нуждите на автомобилния парк на Регионална дирекция по горите – Пловдив през 2015г.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки прекратена 63712600 2014-11-11 09:25:402014-11-26 17:00:002014-11-11 09:31:5762000.00
000012015000690368250002/2014Периодична покупка на бензин A-95H, ГАЗ пропан - бутан и дизелово гориво за нуждите на автомобилния парк на Регионална дирекция по горите – Пловдив през 2015г.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки възложена 63712600 2014-12-01 09:19:132014-12-10 17:00:002014-12-01 09:19:5662000.00
000012016000790470360002/2015Доставка чрез периодична покупка на бензин A-95H, ГАЗ пропан - бутан и дизелово гориво за нуждите на автомобилния парк на Регионална дирекция по горите – Пловдив през 2016г.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки възложена 63712600 2015-10-23 14:09:542015-11-10 16:30:002015-10-23 14:18:3550000.00