Регионална дирекция по горите - Пловдив

Възложител: Регионална дирекция по горите - Пловдив
Име: Доставка чрез периодична покупка на бензин A-95H, ГАЗ пропан - бутан и дизелово гориво за нуждите на автомобилния парк на Регионална дирекция по горите – Пловдив през 2015 г.
Описание: Периодична покупка на бензин A-95H, ГАЗ пропан - бутан и дизелово гориво за нуждите на автомобилния парк на Регионална дирекция по горите – Пловдив през 2015г.
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 62000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012014000300012014-12-01 09:19:13решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкапублична покана2014-12-01 09:19:57
000012014000300022014-12-01 09:19:13документация за участие в процедурите2014-12-01 09:19:57
000012014000300032014-12-12 09:15:22протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях2014-12-12 09:24:09
000012014000300042014-12-12 09:25:14ДРУГОУведомление до участника за резултата от класирането2014-12-12 09:26:12
000012014000300052015-01-06 09:23:51договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № Д-49-5/16.12.2014г. за доставка на горива за нуждите на автомобилния парк , собственост на РДГ – Пловдив, основен район на действие - област Пловдивска 2015-01-06 09:24:01
000012014000300082015-02-13 13:26:14ДРУГОинформация за извършени плащания по договора през м.Януари 2015г.информация за извършени плащания по договора 2015-02-13 13:27:35
000012014000300072015-03-20 20:11:34ДРУГОинформация за извършени плащания по договора през м.Февруари 2015г.информация за извършени плащания по договора 2015-03-20 20:11:51
000012014000300082015-04-20 09:48:25ДРУГОинформация за извършени плащания по договора през м.Март 2015гинформация за извършени плащания по договора 2015-04-20 09:48:37
000012014000300092015-05-11 16:23:21ДРУГОинформация за извършени плащания по договора през месец Април 2015информация за извършени плащания по договора 2015-05-11 16:24:12
000012014000300102015-06-03 14:29:15ДРУГОинформация за извършени плащания по договора през м.Май 2015г.информация за извършени плащания по договора 2015-06-03 14:30:01
000012014000300112015-07-07 13:31:59ДРУГОинформация за извършени плащания по договора през м.Юни 2015г.информация за извършени плащания по договора 2015-07-07 13:32:18
000012015000600122015-08-05 08:29:01ДРУГОинформация за извършени плащания по договора през м.Юли 2015г.информация за извършени плащания по договора2015-08-05 08:29:17
000012015000600132015-09-04 09:54:38ДРУГОинформация за извършени плащания по договора през м.Август 2015г.информация за извършени плащания по договора 2015-09-04 09:55:30
000012015000600142015-10-05 10:55:36ДРУГОинформация за извършени плащания по договора през м. Септември 2015г.информация за извършени плащания по договора 2015-10-05 10:56:02
000012015000600152015-11-04 09:16:58ДРУГОинформация за извършени плащания по договора през м. Октомври 2015г.информация за извършени плащания по договора 2015-11-04 09:17:14
000012015000600162015-12-03 11:00:27ДРУГОинформация за извършени плащания по договора през м. Ноември 2015г.информация за извършени плащания по договора 2015-12-03 11:00:45
000012015000600172016-01-06 08:33:02ДРУГОинформация за извършени плащания по договора през м. Декември 2015г.информация за извършени плащания по договора 2016-01-06 08:33:27