Регионална дирекция по горите - Пловдив

Възложител: Регионална дирекция по горите - Пловдив
Име: Доставка чрез периодична покупка на бензин A-95H, ГАЗ пропан - бутан и дизелово гориво за нуждите на автомобилния парк на Регионална дирекция по горите – Пловдив през 2015г.
Описание: Периодична покупка на бензин А-95 Н, газ пропан-бутан и дизелово гориво за нуждите на автомобилния парк на Регионална дирекция по горите – Пловдив през 2015г.
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 62000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012014000100012014-11-11 09:30:51документация за участие в процедурите2014-11-11 09:31:58
000012014000100022014-11-11 09:30:51документация за участие в процедурите2014-11-11 09:31:58
000012014000100032014-11-28 14:30:42протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях2014-12-12 09:19:48
000012014000100042014-12-01 08:28:35ДРУГОУведомление до участника за резултатите от класирането2014-12-12 09:20:11