Разглеждане на документи към ОП

Информация за ОП

Възложител: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ СТАРА ЗАГОРА
АОП номер: 01183-2019-0003
№ на ел.преписка: 933949
Описание: Доставка на горива /дизелово гориво- 25000 литра, бензин-20000 литра и газ пропан бутан - 130000 литра/.Зареждането на горивата от бензиностанциите на изпълнителя да става само с магнитни карти за безналично плащане за нуждите на автомобилите, собственост на РДГ Стара Загора. Поръчката ще се осъществява чрез зареждане на горива от денонощни бензиностанции на Изпълнителя, с приблизителни обеми за четири годишния срок , както следва: Дизелово гориво- 25000 литра, автомобилен бензин -20000 литра и газ пропан бутан - 130000 литра. Посочените обеми са оринтировъчни и не задължават ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да ги изпълни /зареди/ и съответнозаплати. Количеството на зареденото гориво се определя в зависимост от конкретната необходимост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в рамките на бюджетните му възможности. Поръчката ще се осъществява чрез предоставяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ карти за безкасово разплащане. Срок на договора: 48 месеца, считано от датата на подписване на договора или до достигане на прогнозната стойност на договора, което събитие настъпи първо. Сделката ще се извърши на "Софийската стокова борса", която е лицензирана стокова борса.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
Обект на ОП: доставки
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
0000120190012000108.10.2019 14:05:20договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСключен Борсов договор №775 / 02.10.2019г. чрез "Софийската стокова борса" за доставка на горива за зареждане на автомобилите , собственост на РДГ Стара Загора08.10.2019 14:12:15
0000120190012000208.10.2019 14:10:14договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхОбявление за възложена поръчка с изх.№РД15-3471 от 08.10.2019 г. и вх. № 937609 в АОП08.10.2019 14:12:15
0000120190012000308.10.2019 15:57:03решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаДоставка на горива. Зареждането на горивата от бензиностанциите на Изпълнителя да става чрез магнитни карти за безналично плащане. Сделката ще се извърши чрез "Софийска стокова борса"08.10.2019 15:57:17
Назад към ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ