ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

АОП номер № на ел.препискаВъзложител ОписаниеТип Вид на
процедурата
Обект на ОП Статус на
ОП
Код на ОП
(CPV)
NUTS кодКраен срок за подаване
на оферти/заявления
Стойност без
ДДС
00307-2020-000716.00-20/31.01.2020г.Община Козлодуй„Упражняване на авторски надзор при извършване на СМР по проект: „Благоустрояване на пространството източно от читалище „Христо Ботев”, гр. Козлодуй (реконструкция на парка на ул[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПряко договарянеуслугивъзложена71248000BG3134000.00
00307-2020-000616.00-19/31.01.2020г.Община Козлодуй„Упражняване на авторски надзор при извършване на СМР по проект: Реконструкция и рехабилитация на ул. Ломска – част от уличната мрежа в гр. Козлодуй, община Козлодуй, област Враца”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПряко договарянеуслугивъзложена71248000BG3139625.23
00307-2020-000516.00-17/29.01.2020г.Община Козлодуй"Доставка на течни горива за зареждане на служебните автомобили на Община Козлодуй"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставкивъзложена09134200, 09132100, 09122000BG313540436.67
00182-2020-000100182-2020-0001ОБЩИНА ВЕНЕЦ„Специализиран превоз на служители на община Венец за период от две години с маршрут Шумен-Венец-Ясенково и обратно с 2 позиции“ Обособена позиция №1: Шумен-Венец-Шумен; Обособена п[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслугивъзложена60130000BG33324.02.2020 16:30:0049896.00
00388-2020-00012020-0001Българска национална телевизия„Доставка на компютърно оборудване за целите на БНТ в три обособени позиции“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставкивъзложена30230000BG28.02.2020 17:00:00480000.00
00307-2020-000416.00-9/21.01.2020г.Община Козлодуй„Упражняване на авторски надзор при извършване на СМР по проект: Реконструкция и рехабилитация на ул. Ломска – част от уличната мрежа в гр. Козлодуй, община Козлодуй, област Враца”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПряко договарянеуслугипрекратена71248000BG31328.01.2020 17:00:000.00
00661-2020-0004ЗОП-15-00/20 от 19.01.2019 г.Община БеленеИзпълнение на СМР за обект: Изграждане на част от Крайдунавски парк „Белене” по две обособени позицииПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТстроителствозатворена45000000, 45243000, 45236250BG31410.02.2020 17:00:00710996.34
95475826-04-1/17.01.2020ЦСМП-ЛОВЕЧДоставка чрез лицензирана стокова борса на горива за транспорт за автомобилите на ЦСМП-ЛовечОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставкиотворенаBG3150.00
Т-26-00-7Министерство на туризмаВътрешен конкурентен избор (мини-процедура) за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка на автомобилни горива чрез карти за безналично плащане за нуждите на Министерс[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставкиотворенаBG11.02.2020 23:59:0043000.00
Омбудсман на Република БългарияПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Осъществяване на дейности за връзка със заинтересованите страни“ по изпълнение на Проек[...]ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТуслугиотворена92111200BG41128.01.2020 17:30:0021600.00
00661-2020-0003ЗОП-15-00/14 от 15.01.2020 г.Община БеленеУпражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на проект „Изграждане на част Крайдунавски парк „Белене“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТуслугизатворена71520000BG31404.02.2020 17:00:0014200.00
909585101-2020ОБЩИНА ВЕНЕЦ„Доставка на строителни материали за нуждите на Община Венец, кметствата и ДГ по населени места” с две самостоятелно обособени позиции: Обособена позиция №1: „Доставка на строите[...]ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТдоставкивъзложена44000000BG33330.01.2020 16:30:0069482.92
00307-2020-000216.00-6/14.01.2020г.Община Козлодуй„Ремонт и поддържане на уличната мрежа на територията на община Козлодуй”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителствовъзложена45233252BG31303.02.2020 17:00:001666664.00
90958061Община Кричим„Периодични доставки на горива и консумативи на МПС за нуждите на Община Кричим, посредством карти за безналично разплащане и доставка на Газьол 0.001% S за отопление за нуждите на Дом[...]ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТдоставкиЧастично възложена и частично прекратена09100000, 09132000, 09122000, 09134000, 09211900, 09134200BG42123.01.2020 17:00:0069900.00
00307-2020-000316.00-7/15.01.2020г.Община Козлодуй"Доставка на механизация за инсталация за компостиране, разположена на територията на Община Козлодуй", разделена на обособени позицииОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставкизатворена42900000BG31306.03.2020 17:00:000.00
2020/S 009-0155992020/S 009-015599Община Никола Козлево"Ремонт обществена тоалетна с. Вълнари, общ. Никола Козлево"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкастроителствовъзложена50760000BG33327.12.2019 00:00:007420.46
2020/S 009-0154792020/S 009-015479Община Никола Козлево"Ремонт на кметство с. Пет могили, община Никола Козлево"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкастроителствовъзложена45261900BG33323.12.2019 00:00:0024261.84
00307-2020-000116.00 - 5/10.01.2020г.Община Козлодуй"Дезинфекция, дезинсекция, дезакаризация и дератизация на територията на община Козлодуй през 2020 година" ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслугивъзложена90921000BG31331.01.2020 17:00:0075000.00
00661-2020-0001ЗОП-15-00/09/12.01.2020г.Община БеленеИзпълнение на СМР по: „Реконструкция на улици в гр. Белене по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Реконструкция на улици "Милан Василев", "Петко Д. Петков", "Рила". Обособен[...]ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТстроителствозатворена45000000, 45233252, 45233161BG31423.01.2020 17:00:001040792.50
28Община ПървомайДоставка чрез покупка на бакалски и пакетирани хранителни продукти и подправки за нуждите на социалните и детски заведения при община Първомай.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставкивъзложена15000000BG42107.02.2020 17:00:00195267.00
9094843103/27.11.2019 г.СУ "Христо Ботев""Осъществяване на ремонтни дейности на дървена барака, класни стаи и помещения в СУ "Христо Ботев", гр.Айтос Документите за обществената поръчка можете да откриете на: https://sop.bg/sou-botev-957/ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТстроителствоотворена45210000BG34110.01.2020 16:00:00136400.00
9095744Обява-15-00/03/08.01.2020г.Община БеленеИзпълнение на СМР на обект „Изграждане на многофункционално игрище в СУ „Димчо Дебелянов“ – гр. Белене.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТстроителствопрекратена45212220, 45236100BG31423.01.2020 17:00:0095690.91
00307-2019-004316.00-219/30.12.2019г.Община КозлодуйПроектиране на приют за кучета в гр. Козлодуй и упражняване на авторски надзор по време на строителните и ремонтни работиОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслугизатворена71240000BG31320.01.2020 17:00:000.00
909555416.00-217/23.12.2019г.Община Козлодуй„Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги за управление на проект „Благоустрояване на пространството източно от читалище "Христо Ботев", гр. Козлодуй (реконстр[...]ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТуслугивъзложена79420000BG31310.01.2020 17:00:002700.00
90955349095534Община Никола Козлево„Превоз на служители от ОбА – 2020 г.”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТуслугивъзложена60112000BG33310.01.2020 16:30:0030000.00