ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

АОП номер № на ел.препискаВъзложител ОписаниеТип Вид на
процедурата
Обект на ОП Статус на
ОП
Код на ОП
(CPV)
NUTS кодКраен срок за подаване
на оферти/заявления
Стойност без
ДДС
00353-2014-0194 "АЕЦ Козлодуй" ЕАДОбществена поръчка с предмет: “Ремонт на автотрансформатор 2АТ, фаза В”. Основният ремонт на автотрансформатор 2АТ, фаза В ще се извърши на място (на територията на цех ОРУ). Основнит[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАСъстезателна процедура с договарянезатворена10.10.2014 16:00:000.00
00353-2014-0193 "АЕЦ Козлодуй" ЕАДДоставка на блок тръбни електронагреватели за компенсатор на обема Компенсатора на обема (КО) е основна съставна част от Главния циркулационен контур на реакторна установка В-320. П[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАСъстезателна процедура с договарянезатворена10.10.2014 16:00:000.00
00353-2014-0192 "АЕЦ Козлодуй" ЕАДПредметът на поръчката е “Доставка на уреди за измерване на алфа, бета и гама лъчение” по 2 обособени позиции: Обособена позиция №1 “Радиометри за контрол на повърхностно замърсява[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАСъстезателна процедура с договарянезатворена06.10.2014 16:00:000.00
00353-2014-0191 "АЕЦ Козлодуй" ЕАДСреден ремонт на генератора на 6ЕБ по време на ПГР 2014г. в следствие с отлагането на монтажа на нов генератор 1100МВ за ПГР 2015г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениевъзложена05.06.2020 22:15:080.00
00353-2014-0190 "АЕЦ Козлодуй" ЕАДМодернизиране на системата за диагностика на АСЗ ОР СУЗ.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявление05.06.2020 22:15:080.00
00353-2014-0189 "АЕЦ Козлодуй" ЕАДРеконструкция на БРУ-А на 5, 6 ЕБ - доставка на квалифицирани за условия HELB електродвигатели и блок комплект крайни изключватели с указател на положение Необходимо е да бъдат доставе[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАСъстезателна процедура с договарянезатворена25.09.2014 16:00:000.00
00353-2014-0188 "АЕЦ Козлодуй" ЕАДДоставка на специфични резервни части за манипулатори за вихровотоков контрол от фирма ZETECОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениевъзложена05.06.2020 22:15:080.00
00353-2014-0187 "АЕЦ Козлодуй" ЕАДОбществена поръчка с предмет: "Доставка на оборудване за административна компютърна мрежа на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД" обхваща четири обособени позиции както следва: Обособена позиция №1-"[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедуразатворена16.09.2014 16:00:000.00
00353-2014-0186 "АЕЦ Козлодуй" ЕАДЗахранване на секции 6 кV-5(6)BV, 5(6)BW, 5(6)BX от МДГ-6 кV при режим "BLACKOUT" За изпълнение “ПРОГРАМА за изпълнение на препоръките от проведените “стрес тестове” на ядрените съоръжения в “АЕЦ [...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАСъстезателна процедура с договарянезатворена15.09.2014 16:00:000.00
00353-2014-0185 "АЕЦ Козлодуй" ЕАДДоставка на 5 броя топлинни бариери за главни циркулационни помпи ГЦП-195М. Поради подмяна на корпуси на главни циркулационни помпи тип ГЦП-195М и многократното отстраняване на дефекти[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАСъстезателна процедура с договарянезатворена10.09.2014 16:00:000.00
00353-2014-0184 "АЕЦ Козлодуй" ЕАДДоставка на работни колела за ремонт на помпи за техническа вода за отговорни потребители гр.А, тип 600В-1.6/100-0-II-УЗОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениевъзложена05.06.2020 22:15:080.00
00353-2014-0183 "АЕЦ Козлодуй" ЕАДИзвършване на метрологична проверка и калибриране на средства за измерване на “АЕЦ Козлодуй”ЕАДОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениепрекратена05.06.2020 22:15:080.00
00353-2014-0182 "АЕЦ Козлодуй" ЕАДУслуга по осигуряване на товаро-разтоварна дейност на територията на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, свързана с доставката на нов статор за генератор 10GQ на 6 блок.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениевъзложена05.06.2020 22:15:080.00
00353-2014-0181 "АЕЦ Козлодуй" ЕАДАвариен ремонт на фаза А на автотрансформатор 2 АТ.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениевъзложена05.06.2020 22:15:080.00
00353-2014-0180 "АЕЦ Козлодуй" ЕАДОбществена поръчка с предмет: “Основен ремонт на 3 броя високоволтови прекъсвачи тип 3AQ1 EG”. Ремонтът се налага поради извършени над 6000 комутационни цикли, съгласно заводската докум[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАСъстезателна процедура с договарянезатворена01.09.2014 16:00:000.00
00353-2014-0179 "АЕЦ Козлодуй" ЕАДДоставка на сборки вътрешно-реакторни детектори за 6ЕБ.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениевъзложена05.06.2020 22:15:080.00
00353-2014-0178 "АЕЦ Козлодуй" ЕАДДоставка на защитни обувки Доставка на защитни обувки необходими за защита на долните крайници от механични, климатични въздействия, замърсяване с агресивни и токсични вещества. Н[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАСъстезателна процедура с договарянезатворена21.08.2014 16:00:000.00
00353-2014-0177 "АЕЦ Козлодуй" ЕАДРазработване на обосновка за продължаването на срока на експлоатация на блок 5 на «АЕЦ Козлодуй» до 60 години, анализи, разчети и количествени оценки на остатъчния ресурс на КСК.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениевъзложена05.06.2020 22:15:080.00
00353-2014-0176 "АЕЦ Козлодуй" ЕАДДоставка на оборудване за виброконтрол, производство на MEGGIT SENSING SYSTEMS Швейцария.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениепрекратена05.06.2020 22:15:080.00
00353-2014-0175 "АЕЦ Козлодуй" ЕАДПредметът на поръчката e “ Подмяна на тръбопроводи за сгъстен въздух от КО (Компресорно отделение) до ХВО”. За изпълнението е разработен Работен проект. Поръчката се изработва с цел[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедуразатворена26.08.2014 16:00:000.00
00353-2014-0174 "АЕЦ Козлодуй" ЕАДОсновен ремонт и реконструкция на електродвигатели тип ZKV 6180/2. Пълна подмяна на статорен и роторен пакет с подмяна на статорна и роторна намотка на електродвигател тип ZKV 6180/2 при стр[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАСъстезателна процедура с договарянезатворена27.08.2014 16:00:000.00
00353-2014-0173 "АЕЦ Козлодуй" ЕАДДоставка на електроизмервателни прибори, резервни части и консумативи производство на FLUKE EUROPE B.V.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявление05.06.2020 22:15:080.00
00353-2014-0172 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД“Доставка на бои, покрития и разредители” - включени са седем обособени позиции: І обособена позиция -Бои на водна основа, ІІ Обособена позиция - Бои на неводна основа (алкидни, блажн[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедураЧастично възложена и частично прекратена28.07.2014 16:00:000.00
00353-2014-0171 "АЕЦ Козлодуй" ЕАДДоставка на блок тръбни електронагреватели за компенсатор на обема Компенсатора на обема (КО) е основна съставна част от Главния циркулационен контур на реакторна установка В-320. П[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАСъстезателна процедура с договарянепрекратена28.07.2014 16:00:000.00
00353-2014-0170 "АЕЦ Козлодуй" ЕАДДоставка на дизелово гориво за бензиностанция и ДГС.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениевъзложена05.06.2020 22:15:080.00