Разглеждане на документи към ОП

Информация за ОП

Възложител: Община Белене
АОП номер: 00661-2019-0011
№ на ел.преписка: ЗОП-15-00/233 от 04.10.2019г.
Описание: Доставка на специализирана техника, машини, и оборудване за нуждите на Община Белене по 4 обособени позиции
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Открита процедура
Обект на ОП: доставки
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
0000120190144000109.10.2019 10:47:10решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение №1386/04.10.2019г. за откриване на процедурата.09.10.2019 10:48:42
0000120190144000209.10.2019 10:47:10решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за поръчка09.10.2019 10:48:43
0000120190144000309.10.2019 10:47:10решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаПубликуваното обявление в Официален вестник на ЕС09.10.2019 10:48:43
0000120190144000409.10.2019 11:00:43документация за участие в процедуритеУказания, образци за подготовка и представяне на оферта, еЕЕДОП, техническа спецификация, методика за оценка на офертите, проект на договор - в архивиран '.RAR' файл, съдържащ .pdf и .doc електронни файлове-за попълване.09.10.2019 11:00:53
0000120190144000509.10.2019 11:03:38документация за участие в процедуритеПроект на договор с писмени мотиви по чл.231, ал.5 от ЗОП към него09.10.2019 11:03:44
0000120190144000609.10.2019 11:05:42документация за участие в процедуритеМетодика за оценка на офертите09.10.2019 11:05:48
0000120190144000709.10.2019 11:05:42документация за участие в процедуритеТехнически спецификации по об. поз. 1 „Доставка на фабрично нови, неупотребявани специализирани машини, техника и оборудване: автовишка — 1 бр., багер — челен товарач — 1 бр., сметосъбираща машина — 1 бр., трактор с инвентар — 1 бр., 3 бр. дизелови електрически генератори (агрегати) — 1 мобилен и 2 стационарни, с включена инсталация и монтаж“.09.10.2019 11:05:54
0000120190144000809.10.2019 11:08:02документация за участие в процедуритеТехнически спецификации по об. поз. 2 „Доставка на фабрично нова, неупотребявана техника: 5 бр. моторни резачки, 5 бр. ръчно водими снегорини и 5 бр. храсторези“ — ще се възлага съгласно чл. 21, ал. 6 от ЗОП.09.10.2019 11:08:13
0000120190144000909.10.2019 11:08:02документация за участие в процедуритеТехнически спецификации по об. поз. 3 „Доставка на фабрично нов, неупотребяван дрон — 1 бр.“ — ще се възлага съгласно чл. 21, ал. 6 от ЗОП.09.10.2019 11:08:18
0000120190144001109.10.2019 11:09:21документация за участие в процедуритеТехнически спецификации по об. поз. 4 „Доставка на фабрично нова, неупотребявана техника за нуждите на община Белене: ръчна трамбовка — 1 бр., и машина за запълване на пукнатини и фуги — 1 бр.“ — ще се възлага съгласно чл. 21, ал. 6 от ЗОП.09.10.2019 11:09:27
0000120190144001224.10.2019 11:15:18решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение №1430/21.10.2019г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация.24.10.2019 11:15:25
0000120190144001324.10.2019 11:15:18решение за промяна в случаите по чл. 27а, ал. 1 и променената документация за участиеОбявление за изменение или доп. информация публикувано в Официален вестник на ЕС.24.10.2019 11:15:30
0000120190144001425.10.2019 16:21:15разясненията по документациите за участиеОтговор №1 на постъпили запитвания (25.10.2019г.)25.10.2019 16:21:22
0000120190144001613.01.2020 15:06:10ДРУГООбявление за възожена поръчка по об. позиция №4Обявление за възожена поръчка 13.01.2020 15:06:22
0000120190144001714.01.2020 10:31:09решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление по чл.26, ал.1, т.1 от ЗОП за въложена поръчка по об. поз.4 публикувано в ОфВ14.01.2020 10:31:17
0000120190144001817.01.2020 11:41:05ДРУГООбявление по чл.29 от ЗОПОбявление по чл.29 от ЗОП за приключване на обществена поръчка - обособена позиция №417.01.2020 11:41:12
0000120190144001930.01.2020 15:44:50решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение №100/29.01.2020г. за частично прекратяване на об. позиции №1, №2 и №3.30.01.2020 15:44:56
0000120190144002030.01.2020 17:22:36протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от работата на Комисията30.01.2020 17:22:40
0000120190144002130.01.2020 17:22:36протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад по чл.103, ал.3 от ЗОП от работата на Комисията30.01.2020 17:22:45
0000120190144002217.02.2020 17:00:42ДРУГООбявление по чл.26, ал.1, т.2 от ЗОП.Обявление за НЕвъзложена поръчка по обособени позиции №1, №2 и №3.17.02.2020 17:00:51
0000120190144002318.02.2020 16:40:14ДРУГООбявление за НЕвъзложена поръчкаОбявление за НЕвъзложена поръчка поубликувано в Официален вестник на ЕС.18.02.2020 16:40:21
Назад към ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ