гр. София, ул. "Триадица" 2, тел. 028119443, факс: 029884405, www.mlsp.government.bg, e-mail: mlsp@mlsp.government.bg

 

Възложител: Министерство на труда и социалната политика
Име:
Описание: Обявление за предварителна информация и съобщение за публикуване на обявление за предварителна информация в профила на купувача
Тип: ПРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE
Стойност: лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
00001201500572015-02-17 16:29:13документОбявление за предварителна информация и съобщение за публикуване на обявление за предварителна информация в профила на купувача 2015-02-17 16:29:56