гр. София, ул. "Триадица" 2, тел. 028119443, факс: 029884405, www.mlsp.government.bg, e-mail: mlsp@mlsp.government.bg

 

Възложител: Министерство на труда и социалната политика
АОП номер:
№ на ел.преписка: О-ОП-18
Описание: Обявление за предварителна информация и съобщение за публикуване на обявление за предварителна информация в профила на купувача
Тип: ПРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE
Вид на процедурата:
Обект на ОП:
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
00001201500582015-02-17 16:29:13документОбявление за предварителна информация и съобщение за публикуване на обявление за предварителна информация в профила на купувача 2015-02-17 16:29:58