гр. София, ул. "Триадица" 2, тел. 028119443, факс: 029884405, www.mlsp.government.bg, e-mail: mlsp@mlsp.government.bg

 

Възложител: Министерство на труда и социалната политика
Име: Изработка, внедряване и осъвременяване на интернет сайт на ОП РЧР
Описание: Предмет на настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка e изработване, внедряване и осъвременяване на интернет сайт на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и доставка на 20 бр. хард диска, Hot-Plug 300GB 3G 10k rpm, 2.5" Single-Port SAS HDD за HP ProLiant DL380 G5.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 59000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015005900012015-02-19 11:11:55документЗаглавна страница2015-02-20 10:18:31
000012015005900022015-02-20 10:35:10решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2015-02-20 10:35:37
000012015005900032015-02-20 10:35:10решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление2015-02-20 10:35:45
000012015005900042015-02-20 10:38:39документация за участие в процедуритеДокументация за участие 1 - Описание на ОП, Методика, Техническа спецификация и Указания към участниците2015-02-20 10:39:50
000012015005900052015-02-20 10:38:39документация за участие в процедуритеДокументация 2 - Образци за попълване и проект на договор2015-02-20 10:39:56
000012015005900062015-03-18 15:13:17разясненията по документациите за участиеРазяснения по документацията за участие2015-03-18 15:21:37
000012015005900072015-03-23 12:40:40разясненията по документациите за участиеРазяснения по документацията за участие2015-03-23 12:41:02
000012015005900082015-03-30 15:50:31разясненията по документациите за участиеРазяснения по документация за участие2015-03-30 15:51:40
000012015005900092015-04-06 16:50:25ДРУГОПромяна дата на отваряне на офертите на участницитеПромяна дата на отваряне на офертите на участниците2015-04-06 16:50:59
000012015005900102015-04-27 18:49:32ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови офертиСъобщение за отваряне на ценови оферти2015-04-27 18:49:51
000012015005900112015-05-29 09:14:25протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 12015-05-29 09:14:49
000012015005900122015-05-29 09:15:38протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 22015-05-29 09:15:57
000012015005900132015-05-29 09:19:30решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеЗапавед за класиране на участниците и определяне на изпълнител2015-05-29 09:19:44
000012015005900142015-06-01 12:03:43протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПриложения към протоколите2015-06-01 12:04:22
000012015005900152015-06-18 11:49:36Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПОсвобождаване гаранции на участниците в процедурата2015-06-18 11:50:05
000012015005900162015-07-21 11:57:20договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор и приложения2015-07-21 11:57:26