гр. София, ул. "Триадица" 2, тел. 028119443, факс: 029884405, www.mlsp.government.bg, e-mail: mlsp@mlsp.government.bg

 

Възложител: Министерство на труда и социалната политика
Име: Избор на изпълнител за осъществяване на ремонтно обслужване на автомобилите на Министерство на труда и социалната политика
Описание: Избор на изпълнител за осъществяване на ремонтно обслужване на автомобилите на Министерство на труда и социалната политика
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 60000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015006200012015-03-18 10:29:27Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхАppendix 1_Техн. спецификация2015-03-18 11:42:45
000012015006200022015-03-18 10:30:17Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхAppendix_1.1_ Списък автомобили2015-03-18 11:42:45
000012015006200032015-03-18 10:31:50Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхAppendix_2_ Техническа оферта2015-03-18 11:42:45
000012015006200042015-03-18 10:35:11Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхАppendix_3_ Административни сведения2015-03-18 11:42:46
000012015006200052015-03-18 10:35:50Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхАppendix_4 - Декларация2015-03-18 11:42:46
000012015006200062015-03-18 10:36:33Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхAppendix_5_ Списък договори2015-03-18 11:42:47
000012015006200072015-03-18 10:41:25Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхAppendix_ 6_ценова оферта2015-03-18 11:42:47
000012015006200082015-03-18 10:42:15Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхAppendix_ 6.1_ценова оферта ГТП2015-03-18 11:42:47
000012015006200092015-03-18 10:43:15Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхАppendix_6 2_ценова оферта2015-03-18 11:42:48
000012015006200102015-03-18 10:44:21Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхAppendix _7_proekt na dogovor2015-03-18 11:42:48
000012015006200112015-03-18 11:16:50Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхпублична покана2015-03-18 11:42:49
000012015007900132015-03-23 16:47:36разясненията по документациите за участиеразсяснения по документация за участие2015-03-23 16:48:08
000012015007900132015-05-07 09:51:56ДРУГО – без документСъобщение за преустановяване на действията на възложителя по настоящата публична покана, оттеглена след изтичане на валидността й, посредством издаване на нова публична покана ЗОП12-27 от 14.04.2015 г.Съобщение за преустановяване на действията на възложителя по настоящата публична покана, оттеглена след изтичане на валидността й, посредством издаване на нова публична покана ЗОП12-27 от 14.04.2015 г.2015-05-07 09:52:13