гр. София, ул. "Триадица" 2, тел. 028119443, факс: 029884405, www.mlsp.government.bg, e-mail: mlsp@mlsp.government.bg

 

Възложител: Министерство на труда и социалната политика
Име:
Описание: Обявление за предварителна информация. Предмет на поръчката е избор на изпълнител, който да изработи аудио-визуални клипове и филми за популяризиране на ОП РЧР.
Тип: ПРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE
Стойност: лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
00001201500622015-02-25 14:03:27документОбявление за предварителна информация. Предмет на поръчката е избор на изпълнител, който да изработи аудио-визуални клипове и филми за популяризиране на ОП РЧР.  2015-02-25 14:17:26