гр. София, ул. "Триадица" 2, тел. 028119443, факс: 029884405, www.mlsp.government.bg, e-mail: mlsp@mlsp.government.bg

 

Възложител: Министерство на труда и социалната политика
АОП номер:
№ на ел.преписка: О-ОП-28/24.02.2015
Описание: Обявление за предварителна информация. Предмет на поръчката е доставка на печатни информационни и рекламни материали за нуждите на ОП РЧР.
Тип: ПРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE
Вид на процедурата:
Обект на ОП:
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
00001201500652015-02-25 14:10:19документОбявление за предварителна информация. Предмет на поръчката е доставка на печатни информационни и рекламни материали за нуждите на ОП РЧР. 2015-02-25 14:17:38