гр. София, ул. "Триадица" 2, тел. 028119443, факс: 029884405, www.mlsp.government.bg, e-mail: mlsp@mlsp.government.bg

 

Възложител: Министерство на труда и социалната политика
Име:
Описание: Обявление за предварителна информация. Предметът на настоящата обществена поръчка е предоставянето на услуги, свързани с организиране на събития и мероприятия при изпълнение на дейности по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".
Тип: ПРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE
Стойност: лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
00001201500662015-02-25 14:14:56документОбявление за предварителна информация. Предметът на настоящата обществена поръчка е предоставянето на услуги, свързани с организиране на събития и мероприятия при изпълнение на дейности по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".  2015-02-25 14:17:42