гр. София, ул. "Триадица" 2, тел. 028119443, факс: 029884405, www.mlsp.government.bg, e-mail: mlsp@mlsp.government.bg

 

Възложител: Министерство на труда и социалната политика
Име:
Описание: Обявление за предварителна информация. Предмет на поръчката е избор на изпълнител, който да предостави услуги, свързани със служебни пътувания в чужбина на лицата, ангажирани с управлението, контрола и изпълнението на ОП РЧР.
Тип: ПРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE
Стойност: лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
00001201500672015-02-25 14:16:58документОбявление за предварителна информация. Предмет на поръчката е избор на изпълнител, който да предостави услуги, свързани със служебни пътувания в чужбина на лицата, ангажирани с управлението, контрола и изпълнението на ОП РЧР. 2015-02-25 14:17:46