гр. София, ул. "Триадица" 2, тел. 028119443, факс: 029884405, www.mlsp.government.bg, e-mail: mlsp@mlsp.government.bg

 

Възложител: Министерство на труда и социалната политика
АОП номер: 00422-2015-0006
№ на ел.преписка: РЕ-ОП-10
Описание: “Предоставяне на юридически услуги, по категория № 21 от Приложение № 3 към чл. 5, ал.1, т.2 от ЗОП, за нуждите на МТСП“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
Обект на ОП: услуги
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015006800012015-03-04 14:11:28решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаНа основание чл. 90, ал. 1, т. 13 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, МТСП отправя покана за участие в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка за юридически услуги по категория № 21 от Приложение № 3 към чл. 5, ал.1, т.2 от ЗОП, по обособени позиции, при следните условия: 1. Предмет на поръчката: “Предоставяне на юридически услуги, по категория № 21 от Приложение № 3 към чл. 5, ал.1, т.2 от ЗОП, за нуждите на МТСП“, по обособени позиции, както следва: Позиция 1: Предоставяне на юридически услуги, подпомагащи дейността на МТСП; Позиция 2: Предоставяне на юридически услуги, подпомагащи дейността на проект „Красива България“; 2015-03-04 14:16:57
000012015006800022015-03-04 14:16:50ДРУГОНа основание чл. 90, ал. 1, т. 13 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, МТСП отправя покана за участие в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка за юридически услуги по категория № 21 от Приложение № 3 към чл. 5, ал.1, т.2 от ЗОП, по обособени позиции, при следните условия: 1. Предмет на поръчката: “Предоставяне на юридически услуги, по категория № 21 от Приложение № 3 към чл. 5, ал.1, т.2 от ЗОП, за нуждите на МТСП“, по обособени позиции, както следва: Позиция 1: Предоставяне на юридически услуги, подпомагащи дейността на МТСП; Позиция 2: Предоставяне на юридически услуги, подпомагащи дейността на проект „Красива България“; Покана в процедура на договаряне без обявление.2015-03-04 14:16:57
000012015006800032015-03-09 10:51:19ДРУГОРешение за класиране РЕ-ОП-11Решение за класиране РЕ-ОП-112015-03-09 10:51:34
000012015006800042015-03-09 10:52:28ДРУГОДоклад по чл. 92а от ЗОПДоклад по чл. 92а от ЗОП2015-03-09 10:52:35
000012015006800052015-03-27 10:56:09договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор юридически услуги по позиция № 1.2015-03-27 10:56:49
000012015006800062015-03-27 10:57:27договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор юридически услуги по позиция № 2.2015-03-27 10:57:41