гр. София, ул. "Триадица" 2, тел. 028119443, факс: 029884405, www.mlsp.government.bg, e-mail: mlsp@mlsp.government.bg

 

Възложител: Министерство на труда и социалната политика
Име:
Описание: Обявление за предварителна информация Предмет на поръчката е доставка на оборудване и обзавеждане за УО на ОПРЧР и МТСП
Тип: ПРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE
Стойност: лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
00001201500692015-02-27 09:33:04документОбявление за предварителна информация Предмет на поръчката е доставка на оборудване и обзавеждане за УО на ОПРЧР и МТСП  2015-02-27 09:33:12