гр. София, ул. "Триадица" 2, тел. 028119443, факс: 029884405, www.mlsp.government.bg, e-mail: mlsp@mlsp.government.bg

 

Възложител: Министерство на труда и социалната политика
Име: Предоставяне на юридически услуги за нуждите на МТСП, Позиция 2: Извършване на правен анализ на „Русалка“ ЕООД
Описание: Предоставяне на юридически услуги за нуждите на МТСП, Позиция 2: Извършване на правен анализ на „Русалка“ ЕООД
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015007600012015-03-18 10:01:00Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация по чл.22б, ал.2, т. 15 от ЗОП2015-03-18 10:01:25