гр. София, ул. "Триадица" 2, тел. 028119443, факс: 029884405, www.mlsp.government.bg, e-mail: mlsp@mlsp.government.bg

 

Възложител: Министерство на труда и социалната политика
Име: Oсигуряване на логистика при провеждането на събития в рамките на изпълнението на дейностите по Компонент 1 и 3 по проект “Насърчаване на социалния диалог и подобряване на условията на труд на работниците и служителите”
Описание: Открита процедура по ЗОП Описание: Обособена позиция № 1: Необходимо е осигуряване на логистика (кетъринг и осигуряване на зали) и организационно-техническа подготовка при провеждането на предвидените събития в рамките на изпълнението на дейностите по Компонент 1 “Корпоративна социална отговорност“ на проект “Насърчаване на социалния диалог и подобряване на условията на труд на работниците и служителите; 2. Обособена позиция № 2: Необходимо е осигуряване на логистика (кетъринг, осигуряване на зали, симултанен превод) и организационно-техническа подготовка при провеждането на предвидените събития в рамките на изпълнението на дейностите по Компонент 3 “ Паритетни институции“ на проект “Насърчаване на социалния диалог и подобряване на условията на труд на работниците и служителите”.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 37723.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015007900012015-03-23 16:18:45документРешение за откриване2015-03-23 16:27:56
000012015007900022015-03-23 16:18:45документОбявление за откриване2015-03-23 16:27:57
000012015007900032015-03-23 16:26:52документация за участие в процедуритеДокументация - указания и образци2015-03-23 16:27:57
000012015007900042015-05-05 16:07:46ДРУГОИнформация за датата и часа за отваряне на оферти в обществена поръчка, открита с решение № РЕ ОП-15 от 23.03.2015 г.Информация за датата и часа за отваряне на оферти в обществена поръчка, открита с решение № РЕ ОП-15 от 23.03.2015 г.2015-05-05 16:08:04
000012015007900052015-05-21 10:56:54протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 от работата на комисията.2015-05-21 10:57:08
000012015007900082015-07-13 17:33:50ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови офертиСъобщение за отваряне на ценови оферти2015-07-13 17:33:56
000012015007900072015-07-15 12:07:32ДРУГОСъобщение з аотваряне на ценовите офертиСъобщение по реда на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП 2015-07-15 12:07:38
000012015007900082015-07-20 12:09:41ДРУГООтново се отлага отварянето на ценовите оферти Съобщение по реда на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП 2015-07-20 12:09:47
000012015007900092015-07-30 14:24:40протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротоколи и доклади на комисията
000012015007900102015-07-30 14:24:40протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
000012015007900112015-07-30 14:24:40протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхоценителен лист2015-07-30 14:24:46
000012015007900122015-07-30 14:24:40протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхоценителен лист2015-07-30 14:24:51
000012015007900132015-07-30 14:24:40протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях2015-07-30 14:24:56
000012015007900142015-07-30 14:24:40протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхоценителен лист2015-07-30 14:25:03
000012015007900152015-07-30 14:24:40протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхоценителен лист2015-07-30 14:25:08
000012015007900162015-07-30 14:24:40протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 22015-07-30 14:25:12
000012015007900172015-07-30 14:24:40протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 22015-07-30 14:25:17
000012015007900182015-07-30 14:24:40протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 22015-07-30 14:25:22
000012015007900192015-07-30 14:24:40протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 22015-07-30 14:25:26
000012015007900202015-07-30 14:24:40протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 22015-07-30 14:25:31
000012015007900212015-07-30 14:24:40протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 22015-07-30 14:25:36
000012015007900222015-07-30 14:24:40протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 22015-07-30 14:25:41
000012015007900232015-07-30 14:24:40протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 22015-07-30 14:25:45
000012015007900242015-07-30 14:24:40протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 22015-07-30 14:25:50
000012015007900252015-07-30 14:24:40протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 22015-07-30 14:25:55