гр. София, ул. "Триадица" 2, тел. 028119443, факс: 029884405, www.mlsp.government.bg, e-mail: mlsp@mlsp.government.bg

 

Възложител: Министерство на труда и социалната политика
Име: „Осигуряване на логистика за организиране и провеждане на публични събития - три дискусионни форума, три информационни форума, тематично заседание на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете и заключителна конференция, изработка и доставка на конферентни пакети (банер, информационни брошури, календари, плакети за награди, папки, тефтери, чанти, химикалки, тениски, флаш-памет) по проект „Равенството във вземането на решения в икономиката”, JUST/2012/PROG/AG/GE/4122 по програма ПРОГРЕС на ЕК”
Описание: „Осигуряване на логистика за организиране и провеждане на публични събития - три дискусионни форума, три информационни форума, тематично заседание на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете и заключителна конференция, изработка и доставка на конферентни пакети (банер, информационни брошури, календари, плакети за награди, папки, тефтери, чанти, химикалки, тениски, флаш-памет) по проект „Равенството във вземането на решения в икономиката”, JUST/2012/PROG/AG/GE/4122 по програма ПРОГРЕС на ЕК”, Обособена позиция №1 „Осигуряване на логистика за организиране и провеждане на публични събития - три дискусионни форума, три информационни форума, тематично заседание на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете и заключителна конференция”
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 62117.17 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015008100012015-07-09 16:08:29договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор по обособена позиция № 12015-07-09 16:16:45
000012015008100022015-07-09 16:11:43договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение 1 по договор за обособена позиция №12015-07-09 16:16:45
000012015008100032015-07-09 16:12:34договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение 2 по договор за обособена позиция №12015-07-09 16:16:46
000012015008100042015-07-09 16:13:50договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение 3 по договор за обособена позиция №12015-07-09 16:16:46
000012015008100052015-07-09 16:30:07Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация по реда на чл.22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП2015-07-09 16:30:13
000012015008100062015-11-04 16:14:54Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП2015-11-04 16:15:00
000012015008100072015-11-04 16:17:07Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация по чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП2015-11-04 16:17:14
000012015008100082015-11-09 16:05:57Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП за приключване на договор 2015-11-09 16:06:03