гр. София, ул. "Триадица" 2, тел. 028119443, факс: 029884405, www.mlsp.government.bg, e-mail: mlsp@mlsp.government.bg

 

Възложител: Министерство на труда и социалната политика
Име: „Изработка и доставка на конферентни пакети (банер, информационни брошури, календари, плакети за награди, папки, тефтери, чанти, химикалки, тениски, флаш-памет) по проект „Равенството във вземането на решения в икономиката”, JUST/2012/PROG/AG/GE/4122 по програма ПРОГРЕС на ЕК”
Описание: „Изработка и доставка на конферентни пакети (банер, информационни брошури, календари, плакети за награди, папки, тефтери, чанти, химикалки, тениски, флаш-памет) по проект „Равенството във вземането на решения в икономиката”, JUST/2012/PROG/AG/GE/4122 по програма ПРОГРЕС на ЕК”
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 7823.32 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015008200012015-10-14 16:12:40договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № РД04-111/16.07.2014 г.2015-10-14 16:13:21
000012015008200022015-10-14 16:16:42договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения 1, 2 и 32015-10-14 16:16:48
000012015008200032015-10-14 16:21:25Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП2015-10-14 16:21:32
000012015008200042015-10-19 14:56:38Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация по чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП2015-10-19 14:56:44
000012015008200052015-10-19 15:02:47Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за изпълнен договорИнформация2015-10-19 15:02:53