Регионална дирекция по горите - Пловдив

Възложител: Регионална дирекция по горите - Пловдив
Име: „Доставка чрез периодична покупка на бензин A-95H, ГАЗ пропан - бутан и дизелово гориво за нуждите на автомобилния парк на Регионална дирекция по горите – Пловдив през 2016г.“
Описание: Доставка чрез периодична покупка на бензин A-95H, ГАЗ пропан - бутан и дизелово гориво за нуждите на автомобилния парк на Регионална дирекция по горите – Пловдив през 2016г.
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 50000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015000600012015-10-23 14:14:08Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхПублична покана, техническа спецификация и условия за подготвяне и подаване на оферти2015-10-23 14:18:36
000012015000600022015-10-23 14:15:55документация за участие в процедуритеОбразци - приложения за попълване към публичната покана2015-10-23 14:18:36
000012015000600032015-11-11 16:15:08протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 /11.11.2015г. от работата на комисията2015-11-11 16:15:14
000012015000600052015-11-11 16:18:40ДРУГОУведомление до участника за резултатите от процедуратаУведомление до участника за резултатите от процедурата2015-11-11 16:18:47
000012015000700052015-12-15 09:48:17договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № Д-49-6/10.12.2015г. за доставка на гориво през 2016г.2015-12-15 09:48:23
000012016000700062016-02-08 14:28:52Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за платени суми по договор за доставка на гориво през 2016г._ м.Януари 2016г.2016-02-08 14:28:59
000012016000700092016-03-09 11:31:16Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за платени суми по договор за доставка на гориво през 2016г._ м.Февруари 2016г2016-03-09 11:31:27
000012016000700102016-04-06 08:30:18Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за платени суми по договор за доставка на гориво през 2016г._ м.Март 2016г.2016-04-06 08:30:25
000012016000700102016-05-16 12:10:55ДРУГОИнформация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП(отм.) за платени суми по договор за доставка на гориво през 2016г._ м.Април 2016г.Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП(отм.) за платени суми по договор за доставка на гориво през 2016г._ м.Април 2016г.2016-05-16 12:11:27
000012016000700112016-06-07 14:14:53ДРУГОИнформация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП(отм.) за платени суми по договор за доставка на гориво през 2016г._ м.Май 2016г.Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП(отм.) за платени суми по договор за доставка на гориво през 2016г._ м.Май 2016г.2016-06-07 14:14:59
000012016000700122016-07-04 11:03:04ДРУГОИнформация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП(отм.) за платени суми по договор за доставка на гориво през 2016г._ м.Юни 2016г.Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП(отм.) за платени суми по договор за доставка на гориво през 2016г._ м.Юни 2016г.2016-07-04 11:03:11
000012016000700132016-08-11 09:32:05ДРУГОИнформация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП(отм.) за платени суми по договор за доставка на гориво през 2016г._ м.Юли 2016г.Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП(отм.) за платени суми по договор за доставка на гориво през 2016г._ м.Юли 2016г.2016-08-11 09:32:11
000012016000700142016-09-17 10:55:18ДРУГОИнформация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП(отм.) за платени суми по договор за доставка на гориво през 2016г._ м.Август 2016г.Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП(отм.) за платени суми по договор за доставка на гориво през 2016г._ м.Август 2016г.2016-09-17 10:55:24
000012016000700152016-10-10 10:54:47ДРУГОИнформация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП(отм.) за платени суми по договор за доставка на гориво през 2016г._ м. Септември 2016г.Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП(отм.) за платени суми по договор за доставка на гориво през 2016г._ м. Септември 2016г.2016-10-10 10:54:54
000012016000700162016-11-07 10:32:55ДРУГОИнформация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП(отм.) за платени суми по договор за доставка на гориво през 2016г._ м. Октомври 2016г.Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП(отм.) за платени суми по договор за доставка на гориво през 2016г._ м. Октомври 2016г.2016-11-07 10:33:02
000012016000700172016-12-06 11:10:17ДРУГОИнформация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП(отм.) за платени суми по договор за доставка на гориво през 2016г._ м. Ноември 2016г.Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП(отм.) за платени суми по договор за доставка на гориво през 2016г._ м. Ноември 2016г.2016-12-06 11:10:23
000012016000700182017-01-05 08:53:19ДРУГОИнформация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП(отм.) за платени суми по договор за доставка на гориво през 2016г._ м. Декември 2016г.Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП(отм.) за платени суми по договор за доставка на гориво през 2016г._ м. Декември 2016г.2017-01-05 08:53:26