Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
Име: "Разработване на нови функционалности и поддръжка на счетоводна система „Конто“
Описание: "Разработване на нови функционалности и поддръжка на счетоводна система „Конто“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 200000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019019600012019-04-12 10:14:31решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура2019-04-12 10:16:33
000012019019600022019-04-15 09:26:44решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за поръчка2019-04-15 09:26:58
000012019019600032019-04-15 09:26:44документация за участие в процедуритеДокументация2019-04-15 09:27:03
000012019019600042019-04-15 09:26:44проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехнически спецификации2019-04-15 09:27:08
000012019019600072019-04-15 09:26:44проект на техническите спецификации и методиката за оценкаМетодика за оценка2019-04-15 09:27:24
000012019019600082019-04-15 09:26:44документация за участие в процедуритеОбразци2019-04-15 09:27:30
000012019019600092019-04-15 09:26:44документация за участие в процедуритеЕдинен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)2019-04-15 09:27:35
000012019019600102019-05-28 15:59:57ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложнияСъобщение за отваряне на ценови предложния2019-05-28 16:00:02