Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
Име: "Разработване на нови функционалности и поддръжка на счетоводна система „Конто“
Описание: "Разработване на нови функционалности и поддръжка на счетоводна система „Конто“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 200000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019019600012019-04-12 10:14:31решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура2019-04-12 10:16:33
000012019019600022019-04-15 09:26:44решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за поръчка2019-04-15 09:26:58
000012019019600032019-04-15 09:26:44документация за участие в процедуритеДокументация2019-04-15 09:27:03
000012019019600042019-04-15 09:26:44проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехнически спецификации2019-04-15 09:27:08
000012019019600072019-04-15 09:26:44проект на техническите спецификации и методиката за оценкаМетодика за оценка2019-04-15 09:27:24
000012019019600082019-04-15 09:26:44документация за участие в процедуритеОбразци2019-04-15 09:27:30
000012019019600092019-04-15 09:26:44документация за участие в процедуритеЕдинен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)2019-04-15 09:27:35
000012019019600102019-05-28 15:59:57ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложнияСъобщение за отваряне на ценови предложния2019-05-28 16:00:02
000012019019600112019-06-24 10:49:39протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 от работата на комисията2019-06-24 10:49:48
000012019019600122019-06-24 10:49:39протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2 от работата на комисията2019-06-24 10:49:54
000012019019600132019-06-24 10:49:39протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 3 от работата на комисията2019-06-24 10:50:03
000012019019600142019-06-24 10:49:39протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад от работата на комисията2019-06-24 10:50:10
000012019019600152019-06-24 10:49:39решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за определяне на изпълнител2019-06-24 10:50:16
000012019019600162019-08-01 12:58:14договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № 92-39/26.07.2019 г.2019-08-01 12:58:20
000012019019600172019-08-01 12:58:14договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 1 към Договор № 92-39/26.07.2019 г.2019-08-01 12:58:26
000012019019600182019-08-01 12:58:14договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 2 към Договор № 92-39/26.07.2019 г.2019-08-01 12:58:31
000012019019600192019-08-01 12:58:14договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 3 към Договор № 92-39/26.07.2019 г.2019-08-01 12:58:36
000012019019600202019-08-01 12:58:14договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 4 към Договор № 92-39/26.07.2019 г.2019-08-01 12:58:42
000012019019600212019-08-01 12:58:14решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеОбявление за възложена поръчка2019-08-01 12:58:47
000012019019600222019-09-24 13:58:56допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиДопълнително споразумение от 24.09.2019 г. към Договор № 92-39/ 26.07.2019 г. с "Диуеър" ЕООД2019-09-24 13:59:02