Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
Име: „Осигуряване на данни за обема, профила и моделите на слушане на радиоаудиторията чрез национално представително социологическо проучване“
Описание: „Осигуряване на данни за обема, профила и моделите на слушане на радиоаудиторията чрез национално представително социологическо проучване“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 40000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019021900012019-09-19 14:34:20решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване2019-09-19 14:36:28
000012019021900022019-09-19 14:34:20решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за поръчка2019-09-19 14:36:28
000012019021900032019-09-19 14:34:20документация за участие в процедуритеДокументация за участие2019-09-19 14:36:29
000012019021900042019-09-19 14:34:20проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехническа спецфикация2019-09-19 14:36:29
000012019021900052019-09-19 14:34:20проект на техническите спецификации и методиката за оценкаМетодика за оценка2019-09-19 14:36:30
000012019021900062019-09-19 14:34:20документация за участие в процедуритеОбразци към документация2019-09-19 14:36:30
000012019021900072019-09-19 14:34:20документация за участие в процедуритеЕлектронен единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП)2019-09-19 14:36:31
000012019021900082019-10-16 15:20:44протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 от работата на комисията2019-10-16 15:20:51
000012019021900112019-10-24 13:03:17ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложнияСъобщение за отваряне на ценови предложния2019-10-24 13:03:24
000012019021900102019-11-11 16:20:00протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 от работата на комисията2019-11-11 16:20:08
000012019021900112019-11-11 16:20:00протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2 от работата на комисията2019-11-11 16:20:14
000012019021900122019-11-11 16:20:00протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 3 от работата на комисията2019-11-11 16:20:19
000012019021900132019-11-11 16:20:00решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за прекратяване на процедурата2019-11-11 16:20:25
000012019021900142020-04-30 15:08:57решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеОбявление за възложена поръчка - прекратена процедура2020-04-30 15:09:02