Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

id ВъзложителОписаниеДата на създаванеПубликуванаДата на публикуване timestampдокумент
0000120170138Държавна агенция за бежанците при Министерския съветИзготвяне на Техническа спецификация за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Частичен вътрешен ремонт в РПЦ-гр. София, кв. „Овча купел“ (сутерен)“2017-08-29 19:19:32ДА2017-08-29 19:19:52
0000120170139Държавна агенция за бежанците при Министерския съветИзготвяне на Техническа спецификация за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Частичен вътрешен ремонт в РПЦ-гр. София, кв. „Овча купел“ (сутерен)“2017-08-29 19:19:32ДА2017-08-29 19:19:58
0000120170140Държавна агенция за бежанците при Министерския съветИзготвяне на Техническа спецификация за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Частичен вътрешен ремонт в РПЦ-гр. София, кв. „Овча купел“ (сутерен)“2017-08-29 19:19:32ДА2017-08-29 19:20:01
0000120170141Държавна агенция за бежанците при Министерския съветИзготвяне на Техническа спецификация за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Частичен вътрешен ремонт в РПЦ-гр. София, кв. „Овча купел“ (сутерен)“2017-08-29 19:19:32ДА2017-08-29 19:20:03
0000120170142Държавна агенция за бежанците при Министерския съветИзготвяне на Техническа спецификация за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Частичен вътрешен ремонт в РПЦ-гр. София, кв. „Овча купел“ (сутерен)“2017-08-29 20:21:59ДА2017-08-29 20:22:05
0000120170146Държавна агенция за бежанците при Министерския съветИзготвяне на Инвестиционни проекти във фаза ТП за обект: „Ремонт на хале №9 в РПЦ-гр. Харманли“ със Сметна документация2017-09-26 18:07:36ДА2017-09-26 18:07:43
0000120170147Държавна агенция за бежанците при Министерския съветИзготвяне на Инвестиционни проекти във фаза ТП за обект: „Ремонт на хале №9 в РПЦ-гр. Харманли“ със Сметна документация2017-09-26 18:07:36ДА2017-09-26 18:07:47
0000120170148Държавна агенция за бежанците при Министерския съветИзготвяне на Инвестиционни проекти във фаза ТП за обект: „Ремонт на хале №9 в РПЦ-гр. Харманли“ със Сметна документация2017-09-26 18:07:36ДА2017-09-26 18:07:50
0000120170149Държавна агенция за бежанците при Министерския съветИзготвяне на Инвестиционни проекти във фаза ТП за обект: „Ремонт на хале №9 в РПЦ-гр. Харманли“ със Сметна документация2017-09-26 18:07:36ДА2017-09-26 18:07:57
0000120170150Държавна агенция за бежанците при Министерския съветИзготвяне на Инвестиционни проекти във фаза ТП за обект: „Ремонт на хале №9 в РПЦ-гр. Харманли“ със Сметна документация2017-09-26 18:07:36ДА2017-09-26 18:08:01
0000120170154Държавна агенция за бежанците при Министерския съветИзготвяне на задание, придружено с Техническа спецификация за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Отстраняване на последствия от пожар и преустройство на помещение в хале 11 в РПЦ – гр. Харманли за занимание с [...]2017-10-06 18:09:55ДА2017-10-06 18:10:04
0000120170155Държавна агенция за бежанците при Министерския съветИзготвяне на задание, придружено с Техническа спецификация за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Отстраняване на последствия от пожар и преустройство на помещение в хале 11 в РПЦ – гр. Харманли за занимание с [...]2017-10-06 18:09:55ДА2017-10-06 18:10:07
0000120170156Държавна агенция за бежанците при Министерския съветИзготвяне на задание, придружено с Техническа спецификация за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Отстраняване на последствия от пожар и преустройство на помещение в хале 11 в РПЦ – гр. Харманли за занимание с [...]2017-10-06 18:09:55ДА2017-10-06 18:10:09
0000120170157Държавна агенция за бежанците при Министерския съветИзготвяне на задание, придружено с Техническа спецификация за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Отстраняване на последствия от пожар и преустройство на помещение в хале 11 в РПЦ – гр. Харманли за занимание с [...]2017-10-06 18:09:55ДА2017-10-06 18:10:12
0000120170158Държавна агенция за бежанците при Министерския съветИзготвяне на задание, придружено с Техническа спецификация за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Отстраняване на последствия от пожар и преустройство на помещение в хале 11 в РПЦ – гр. Харманли за занимание с [...]2017-10-06 18:09:55ДА2017-10-06 18:10:14
0000120170159Държавна агенция за бежанците при Министерския съветИзготвяне на задание, придружено с Техническа спецификация за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Отстраняване на последствия от пожар и преустройство на помещение в хале 11 в РПЦ – гр. Харманли за занимание с [...]2017-10-06 18:09:55ДА2017-10-06 18:10:17
0000120170167Държавна агенция за бежанците при Министерския съветТехническо задание и спецификации за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Приготвяне и доставка на готова храна за чужденците, подали молба за международна закрила в териториалните поделения на ДАБ при МС" 2017-11-29 17:40:32ДА2017-11-29 17:40:42
0000120170168Държавна агенция за бежанците при Министерския съветТехническо задание и спецификации за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Приготвяне и доставка на готова храна за чужденците, подали молба за международна закрила в териториалните поделения на ДАБ при МС" 2017-11-29 17:40:32ДА2017-11-29 17:40:45
0000120170169Държавна агенция за бежанците при Министерския съветТехническо задание и спецификации за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Приготвяне и доставка на готова храна за чужденците, подали молба за международна закрила в териториалните поделения на ДАБ при МС" 2017-11-29 17:40:32ДА2017-11-29 17:40:47
0000120170170Държавна агенция за бежанците при Министерския съветТехническо задание и спецификации за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Приготвяне и доставка на готова храна за чужденците, подали молба за международна закрила в териториалните поделения на ДАБ при МС" 2017-11-29 17:40:32ДА2017-11-29 17:40:49
0000120180197Държавна агенция за бежанците при Министерския съветПокани за предоставяне на оферти за изготвяне на Технически спецификации за ОП медикаменти и медицински консумативи2018-04-20 12:16:07ДА2018-04-20 12:18:43
0000120180198Държавна агенция за бежанците при Министерския съветОферта за изготвяне на ТС ОП медикаменти и медицински консумативи2018-04-20 12:16:47ДА2018-04-20 12:18:46
0000120180199Държавна агенция за бежанците при Министерския съветДоговор ТС за ОП медикаменти и медицински консумативи2018-04-20 12:17:38ДА2018-04-20 12:18:48
0000120180200Държавна агенция за бежанците при Министерския съветТС относно ОП медикаменти и медицински консумативи + приложения2018-04-20 12:18:35ДА2018-04-20 12:18:50
0000120180217Държавна агенция за бежанците при Министерския съветИскане за оферта относно изготвяне на техническо задание и спецификации за приготвяне и доставка на готова храна, отговарящи на Наредба № 1 на Министерство на Здравеопазването за физиологичните норми за хранене на на[...]2018-05-18 15:26:06ДА2018-05-18 15:28:45