МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Застраховка на класически музикални инструменти на Министерството на културата”
Описание: Застраховка на класически музикални инструменти на Министерството на културата
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017013200012017-01-10 17:01:09обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява за събиране на оферти2017-01-10 17:07:15
000012017013200022017-01-10 17:01:54документация за участие в процедуритеТехническа спецификация2017-01-10 17:07:15
000012017013200032017-01-10 17:03:55документация за участие в процедуритеПРИЛОЖЕНИЯ - ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ2017-01-10 17:07:16
000012017013200042017-01-10 17:03:55документация за участие в процедуритеПроект на договор 2017-01-10 17:07:16
000012017013200052017-01-18 16:48:52ДРУГОинформация за удължаване на срока за подаване на оферти Офертите ще бъдат отворени на 24.01.2017 г., 15.00 ч.информация за удължаване на срока за подаване на оферти Офертите ще бъдат отворени на 24.01.2017 г., 15.00 ч.2017-01-18 16:48:59
000012017013200062017-01-25 16:35:03протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхпротокол от работата на комисията2017-01-25 16:35:09
000012017013200072017-02-13 12:31:40договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдоговор и приложения2017-02-13 12:32:17