МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Ремонт и подмяна на основни части на 2 броя асансьорни уредби в административната сграда на Министерството на културата
Описание: Ремонт и подмяна на основни части на 2 броя асансьорни уредби в административната сграда на Министерството на културата
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019023000012019-05-13 14:52:49обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява изх.№ 12-00-160/13.05.2019 г.2019-05-13 15:35:21
000012019023000022019-05-13 14:52:49ДРУГОинформация за публикувана обявя информация за публикувана обявя 2019-05-13 15:35:22
000012019023000032019-05-13 14:52:49документация за участие в процедуритеТехническа спецификация 2019-05-13 15:35:22
000012019023000042019-05-13 14:52:49документация за участие в процедуритеДокументация за участие2019-05-13 15:35:22
000012019023100052019-05-13 15:36:38документация за участие в процедуритеобразци на документи 2019-05-13 15:40:40
000012019023100062019-05-13 15:36:38документация за участие в процедуритеПроект на договор 2019-05-13 15:42:35
000012019023200072019-05-28 13:57:40ДРУГОИнформация за удължаване на срока за подаване на оферти до 3 юни 2019 г., 17:30 часа вкл.Информация за удължаване на срока за подаване на оферти до 3 юни 2019 г., 17:30 часа вкл.2019-05-28 14:07:31
000012019023200082019-07-02 15:51:25протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхпротокол 2019-07-02 15:51:44
000012019023200092019-07-31 13:39:05договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхDogovor 31.07.20192019-07-31 13:39:37
000012019024200102019-07-31 13:47:24договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към договор за изпълнение2019-07-31 13:47:30