Българско национално радио

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
000012015005900349-2015-00062015-06Основни ремонти в сгради на БНР-София по две обособени позиции: 1.Основен ремонт на покрива на столова в ПРС на БНР-София; 2.Удължаване на покрива в ПД на БНР в парк ВитошаОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурастроителство приключена 45000000, 45200000 2015-05-11 10:28:422015-06-09 17:00:002015-05-11 12:01:0765000.00
000012015005800349-2015-00052015-05Основните дейности, предмет на настоящата обществена поръчка, включват: 1.Дейност 1: Извършване на пълен инженерен одит на съществуващата предавателна мрежа за излъчване на програмите на БНР, в това число: Инженерен одит, включващ обхождане на всички съществуващи точки за разпространение съгласно Техническото задание, пълно описание на съществуващата апаратура със снимков материал и характеристика на излъчения сигнал, анализ и оценка на текущото състояние и измерване на основните параметри на модулацията и аудио сигнала в режим на реално излъчване на програмите доставяни от студията на БНР; Извършване на дистанционно измерване на характеристиките на сигнала на програмите на БНР и изработване на цифров модел за визуализация на резултатите, съобразно териториалния обхват на изследваните програми и съгласно Техническото задание; Изготвяне на анализ и препоръки за оптимизация на радио предавателната мрежа функционираща на територията на страната, включващи препоръки за оптимизиране колокацията на радио предавателните съоръжения и техните работни мощности и препоръки за оптимизация на радио предавателната мрежа с цел увеличаване териториалното покритие на програмите на БНР. 2.Дейност 2: Изграждане на система за анализ и контрол на предавателните съоръжения - разработка и изграждане на специализирана система за непрекъснат анализ и контрол на параметрите на радиопредавателната мрежа, включващо: Изработване на план за 24-часов мониторинг на всички програми, излъчвани от БНР; Доставка и монтаж на съоръжения за осъществяване на непрекъснат мониторинг на програмите на БНР, в това число FM анализатори, модеми осигуряващи свързаност, работен софтуер, сървъри, работни станции и всичко необходимо за гарантиране стабилна и качествена работа на системата за мониторинг; Инсталация на съоръженията за мониторинг на обектите на колокация на радио предавателните съоръжения, излъчващи програмите на БНР; Инсталация на система за централизиран мениджмънт на оборудването за дистанционен мониторинг; Обучение на техническите лица на БНР, отговорни за мрежата за радио разпръскване, за работа със системата за мониторинг и контрол; Гаранционно обслужване на всички компоненти на системата. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки приключена 32344260, 50332000 2015-04-29 10:21:472015-06-08 17:00:002015-04-29 14:01:20416000.00
000012015005700349-2014-0013Решение за управление на архив, квалифициран трансфер и система за извличане от звуков архив с интеграция със съществуващите работни системи в Българското национално радио ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена   2015-04-21 14:13:46 2015-04-21 14:15:510.00
000012015005600349-2015-00042015-04Доставка на резервни части, акумулатори и консумативи, сервизно обслужване и почистване на МПС по две обособени позиции: 1.Доставка на резервни части, акумулатори и консумативи, сервизно обслужване и почистване на МПС на БНР София; 2. Доставка на резервни части, акумулатори и консумативи, сервизно обслужване и почистване на МПС на РРС Бургас ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги приключена 50112000, 50112300 2015-04-01 13:27:062015-04-20 17:00:002015-04-01 14:57:57600000.00
000012015005500349-2015-00032015-03Сервизно обслужване на автомобилите, почистване на МПС, доставка на резервни части, акумулатори и консумативи по 6 обособени позиции: 1. Сервизно обслужване на автомобилите, почистване на МПС, доставка на резервни части, акумулатори и консумативи на МПС на РРС Варна; 2. Сервизно обслужване на автомобилите, почистване на МПС, доставка на резервни части, акумулатори и консумативи на МПС на РРС Шумен; 3. Сервизно обслужване на автомобилите, почистване на МПС, доставка на резервни части, акумулатори и консумативи на МПС на РРС Видин; 4. Сервизно обслужване на автомобилите, почистване на МПС, доставка на резервни части, акумулатори и консумативи на МПС на РРС Стара Загора; 5. Сервизно обслужване на автомобилите, почистване на МПС, доставка на резервни части, акумулатори и консумативи на МПС на РРС Благоевград; 6. Сервизно обслужване на автомобилите, почистване на МПС, доставка на резервни части, акумулатори и консумативи на МПС на РРС ПловдивОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена 50112000, 50112300 2015-03-27 12:59:012015-05-07 17:00:002015-03-27 15:12:2941000.00
000012015005400349-2013-0005Развитие и поддържане на системата Далет на БНР за периода 2013 - 2015 г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги приключена   2015-02-24 14:59:16 2015-02-24 14:59:300.00
000012016008890390282015–ПП–02Обществената поръчка включва подмяна на специална акустична подова настилка в звукозаписното студио на БНР СофияПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителство приключена 45000000 2015-02-18 10:08:552015-02-27 17:00:002015-02-18 14:57:07208333.00
000012017012390387652015–ПП–01Предметът на поръчката включва системни изследвания на радио пазара на база на национално представителна извадка за периода до 31.12.2015г.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги приключена 79310000 2015-02-10 13:09:102015-02-19 17:00:002015-02-10 13:29:0830970.00
000012015005100349-2013-00012013-01Разработка, развитие и поддържане на интернет портала на БНР - bnr.bgОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена   2015-02-03 15:34:30 2015-02-03 15:37:53368000.00
000012015005100349-2015-00012015-01Доставка на топлинна енергия за сградите на Българското национално радио на бул. "Драган Цанков"№ 4 и бул. "Цариградско шосе" № 111 за срок от една годинаОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки приключена 09323000 2015-01-13 15:33:27 2015-01-13 15:57:580.00
000012015005000349-2015-00022015-02Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за обществен градски транспорт за 2015г. на територията на Столична община за служители на Българското национално радио. Доставките ще са съобразно направени от възложителя отделни заявки за срок от 1 година, считано от 06.02.2015г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги приключена 60112000 2015-01-13 14:04:202015-01-20 17:00:002015-01-13 15:41:4766000.00
000012014004700349-2014-0018Доставка на течни горива за нуждите на автомобилния парк и гориво за отопление на сгради на БНРОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки приключена   2014-12-13 11:44:52 2014-12-13 13:52:210.00
00001201701319031138Предпечатна подготовка и печат на материали по 9 обособени позиции: 1. Изработка и доставка на печатни материали; 2. Хартиени торбички; 3. Обложка покана; 4. Плакат; 5. Самозалепващи стикери с лого на БНР; 6. Предпечатна подготовка, печат и доставка на обложки за CD, DVD; 7. Предпечатна подготовка, печат и доставка на брошури; 8. Предпечатна подготовка, печат и доставка на коледни картички; 9. Предпечатна подготовка, печат и доставка на папки за документи и визиткиПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки приключена   2014-12-04 11:08:48 2014-12-04 11:22:3166000.00
00001201701449036582Застраховане "Автокаско" на МПС, застраховка "Гражданска отговорност" и злополука на лицата при пътуване и застраховка на имуществото на БНРПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги приключена 66514110, 66516000, 66515000 2014-11-25 14:05:232014-12-04 17:00:002014-11-25 14:11:3240000.00
00001201701259036229Абонаментно поддържане на подсистеми на програмния продукт "Аладин"ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки приключена 48443000 2014-11-19 13:23:222014-11-28 17:00:002014-11-19 13:30:1345000.00
000012014004300349-2013-0012Доставка на резервни части, акумулатори и консумативи, сервизно обслужване и почистване на МПС по 8 обособени позиции: 1. Доставка на резервни части, акумулатори и консумативи, сервизно обслужване и почистване на МПС на БНР-София; 2. Доставка на резервни части, акумулатори и консумативи, сервизно обслужване и почистване на МПС на РРС Видин; 3. Доставка на резервни части, акумулатори и консумативи, сервизно обслужване и почистване на МПС на РРС Шумен; 4. Доставка на резервни части, акумулатори и консумативи, сервизно обслужване и почистване на МПС на РРС Варна; 5. Доставка на резервни части, акумулатори и консумативи, сервизно обслужване и почистване на МПС на РРС Благоевград; 6. Доставка на резервни части, акумулатори и консумативи, сервизно обслужване и почистване на МПС на РРС Пловдив; 7. Доставка на резервни части, акумулатори и консумативи, сервизно обслужване и почистване на МПС на РРС Стара Загора; 8. Доставка на резервни части, акумулатори и консумативи, сервизно обслужване и почистване на МПС на РРС БургасОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки приключена   2014-11-17 10:23:50 2014-11-17 10:28:250.00
00001201701449031142Изработка и доставка на рекламни материали по 4 обособени позиции: 1. Изработка и доставка на рекламни материали; 2. Изработка и доставка на рекламни сувенири и подаръци; 3. Изработка и доставка на табели; 4. Изработка на външна рекламаПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки приключена   2014-11-13 11:23:09 2014-11-13 11:26:100.00
000012014004000349-2014-0012Доставка на резервни части и услуги по ремонт на компютърна и периферна техникаОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки приключена   2014-11-11 11:18:25 2014-11-11 11:33:570.00
000012014003800349-2013-0004Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на служителите на БНРОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги приключена   2014-11-07 12:58:11 2014-11-07 13:12:100.00
00001201400370034-2011-0026Доставка на горива за нуждите на Българското национално радиоОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки приключена   2014-11-07 12:46:51 2014-11-07 12:51:340.00
000012014003600349-2013-0016Доставка на автомобилни гуми за автомобилите, собственост на БНРОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки приключена   2014-11-07 11:41:50 2014-11-07 11:58:500.00
000012014003500349-2013-0017Осигуряване на мобилни телекомуникационни услуги за нуждите на БНРОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена   2014-11-06 16:41:52 2014-11-07 11:01:240.00
000012014003400349-2014-0017Осигуряване на комуникационни услуги за нуждите на Българското национално радиоОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена   2014-11-06 16:36:26 2014-11-06 16:39:330.00
00001201701449026685Избор на изпълнител за доставка на кабели и кабеловодни системиПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки приключена   2014-11-06 15:42:39 2014-11-06 15:52:290.00
000012014003200349-2014-0010Хигиенизиране и почистване сградите на БНРОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги прекратена   2014-11-06 15:19:33 2014-11-06 15:34:100.00