Профил на купувача на община Първомай

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
000012015000500646-2015-0012„Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на Общинските детски заведения и Детска млечна кухня при Община Първомай” със следните обособени позиции: Обособена позиция №1: Месо и месни продукти Обособена позиция №2: Мляко и млечни продукти Обособена позиция №3: Риба, рибни продукти и други морски храни Обособена позиция №4: Яйца Обособена позиция №5: Масла и мазнини Обособена позиция №6: Зърнени храни и храни на зърнена основа Обособена позиция №7: Картофи, кореноплодни и варива Обособена позиция №8: Плодове, зеленчуци и продукти от тях Обособена позиция №9: Други Обособена позиция №10: Хранителни продукти, предназначени за доставка от специализирани предприятия или кооперации на хора с уврежданияОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки Частично възложена и частично прекратена 15000000 2015-03-09 09:45:092015-04-06 16:30:002015-03-09 11:41:04208927.86
000012014000200646-2014-00061"Извършване на строително-монтажни работи на обект: "Мостове над открит отводнителен канал в регулацията на с. Виница, Община Първомай"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурастроителство приключена 45000000 2014-11-03 16:54:242014-12-02 17:00:002014-11-03 17:18:11335273.70