Община Велики Преслав

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
000012015003900303-2015-0007Доставка на течно гориво за отопление за нуждите на Неделегираните дейности в Община В. Преслав за отоплителен сезон 2015/2016 годинаОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки отворена 09134210 2015-09-15 12:41:32 2015-09-15 12:43:370.00
00001201500389045947Предвидени за изпълнение са следните видове строително-монтажни работи: разваляне тухлена зидария; демонтаж стоманени врати и прозорци разваляне фаянсова облицовка доставка и монтаж РVС дограма – бяла, петкамерна, вкл. обръщане около врати и прозорци; доставка и полаагане топлоизолация ХРS 80 мм. на лепило при ремонти; хидроизолация от два пласта /без посипка и с посипка/ 3.5 кг./м3 на газопламъчно залепване; облицовка стени с гипсокартон на лепило; боядисване с латекс двукратно при ремонти Доставка и полагане фаянсова облицовка по стени; Доставка и монтаж ламаринени водосточни тръби Доставка и монтаж ламаринени улуци и други, определени с подробна количествена сметкаПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителство отворена 45215222 2015-09-15 11:47:092015-09-29 16:30:002015-09-15 16:15:456666.67
00001201500379045700Изпълнението на настоящата обществена поръчка включва: Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ, и на технически паспорти на сградите; изготвяне на Технически паспорт на сградата; Обследвания за енергийна ефективност ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги отворена 71310000 2015-09-08 10:02:182015-09-17 16:30:002015-09-08 10:05:1420418.00
000012015003600303-2015-0006Изготвеният инвестиционен проект включва изпълнение на предвидените от екипа проектанти по зададените за изпълнение енергоспестяващи мерки и съпътстващи строително-монтажни работи , изразяващи се в: - Подмяна на дървена и единична метална фасадна дограма - Полагане на топлоизолация по външните стени на обекта - Полагане на топлоизолация по тавана на сутерена и под плочата на еркерите - Полагане на топлоизолация по таванските плочи от страна на подпокривното пространство при студения покрив - Ремонтно-възстановителни дейности (подмяна на хоризонтална В и К – мрежа, изпълнение на нова ел.инсталация за стълбищно осветление за четирите входа, изграждане на нова звънчево-домофонна инсталация) - Съпътстващи строително-монтажни работи( хидроизолация и др.) ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурастроителство отворена 45211340 2015-09-02 14:12:282015-10-01 16:30:002015-09-02 14:17:14889564.30
00001201500359044207„Основен ремонт на общински сгради по два подобекта: 1. ОР покрив общинска сграда на ул. «Борис Спиров» № 58, гр. Велики Преслав; 2. ОР пристройка на общинска сграда на ул. «Родопи» № 3а, гр.Велики Преслав.» ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителство отворена 45200000 2015-07-24 16:51:122015-08-05 16:30:002015-07-24 16:53:5215833.00
00001201500349044031Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, обследване за енергийна ефективност, изготвяне на технически паспорт на многофамилна жилищна сграда, намираща се в гр.Велики Преслав, ул.“Неофит Рилски“ № 18ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги отворена 71250000, 71621000 2015-07-21 14:50:202015-07-31 16:30:002015-07-21 14:54:0010000.00
00001201500349043725„Осигуряване на работно облекло на работещите по трудов договор служители и работници по смисъла на Наредба за безплатното и униформено облекло и лични предпазни средства на правоимащи по Наредба № 3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място за нуждите на неделигираните бюджетни дейности в Община Велики Преслав, по шест обособени позиции ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки отворена 18300000, 18800000 2015-07-10 15:25:072015-07-23 16:30:002015-07-10 15:27:2839041.00
00001201500329043663„Изграждане на система за видео наблюдение за охрана на общински обекти и територии в Община Велики Преслав" за обезпечаване на непрекъснато ( 24-часово) целогодишно ( 365 календарни дни) наблюдение на новоизградени общински обекти за превенция и ограничаване на престъпни посегателства върху новоизградената инфраструктура, улесняване действията на оперативно-разследващите органи и повишаване разкриваемостта на извършителите на престъпни посегателствав“ - ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки отворена 35125000 2015-07-09 11:50:432015-07-22 16:30:002015-07-09 11:53:168333.00
00001201500319043623„Проектиране на улици в Община Велики Преслав по два подобекта: 1. „Проектиране на ул.”Панайот Волов” в с.Кочово, общ. Велики Преслав; 2. „Проектиране на ул.”Цар Калоян” в с.Троица, общ. Велики Преслав”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги отворена 7124000 2015-07-08 15:47:382015-07-21 16:30:002015-07-08 15:51:495000.00
00001201500309043619„Изготвяне на работен проект за реконструкция на ж.п. прелез на км 423+230 в близост до с.Хан Крум,общ.Велики Преслав“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги отворена 71240000 2015-07-08 15:38:302015-07-21 16:30:002015-07-08 15:41:434000.00
000012015002900303-2015-0005Предмета на поръчката е разделен на обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1 с предмет „Основен ремонт улица „Панайот Волов“ от ул.“Патлейна“ до ул.Р.Даскалов“; Обособена позиция № 2 с предмет „Основен ремонт площад с.Имренчево“; Обособена позиция № 3 с предмет „Основен ремонт на улица „Вапцаров“, с.Хан Крум; Обособена позиция № 4 с предмет „Основен ремонт на улица „Васил Коларов“, с.Миланово; ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурастроителство отворена 45233200; 45233252 2015-07-02 15:20:212015-07-31 16:30:002015-07-02 15:27:2294699.99
000012015002800303-2014-0003Предмета на поръчката включва: Под-обект 1: “Рехабилитация на път: Миланово – Драгоево , участък от км. 1+750 до 6+930”; Под-обект 2: “Рехабилитация на път: Миланово – Мокреш , участък от км. 0+000 до 1+670”; Под-обект 3: “Рехабилитация на път: Мокреш – Драгоево , участък от км. 2+180 до 4+480” ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурастроителство отворена 45233000 2015-06-23 14:53:24 2015-06-23 15:35:283282402.00
000012015002700303-2015-0004„Изпълнение на основен ремонт и рехабилитация на общински пътища и улици в град Велики Преслав, включени в Капиталовата програма на Община Велики Преслав – 2015 година по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 с предмет „Основен ремонт на общински пътища, включително: ОР по път SHU-1190 (ІІІ-7302 -Златар -Суха река - Салманово)-от ОК 83; и ОР по път TGV-1167(ІV-40082) Надарево-Кочово-Осмар-Х.Крум-І-7 ( участъци от пътя Осмар – Троица) Обособена позиция № 2 с предмет „Основен ремонт на улици в гр. Велики Преслав, община Велики Преслав, включително: ОР улица "Сергей Румянцев" от ул."С.Велики" до ул."Хан Омуртаг"; и ОР на ул.”Ал.Стамболийски" от ул."Кирил и Методий" до ул."Хан Крум" ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурастроителство отворена 45233200; 45233252; 45332200 2015-05-07 15:22:592015-06-05 16:30:002015-05-07 15:26:48234945.00
000012015002600303-2015-0003„Доставка на стоки - храни и/или хранителни продукти от неживотински произход, класифицирани като "Различни хранителни продукти", включително: група „Масла и мазнини”, група „Зърнени храни и храни на зърнена основа”, група „Захар, захарни и шоколадови изделия”, група”Зеленчуци – сурови, консервирани, замразени”, група „Плодове – пресни, консервирани, под формата на нектар и др.” , включително и за детски заведения до обектите за производство на готова продукция за консумация в община Велики Преслав съобразно специфичните изисквания към тях“се обявява за удовлетворяване нуждите на неделегираните бюджетни дейности в Община Велики Преслав, в които функционират съответно обекти за производство на готова кулинарна продукция / кухни / както следва: Дейност „ Целодневни детски градини”, детски ясли с кухня Дейност “Домашен социален патронаж” Дейност „Домове за отглеждане и възпитание на деца Спесификация на храните от неживотински произход по групи храни: ,Хляб, зърнени храни и храни на зърнена основа, сурови тестени храни; Захар, захарни и шоколадови изделия, трайни сладкарски изделия;„Масла и мазнини” – от неживотински произход; Плодове - пресни, консервирани и преработени, напитки от плодове и др. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки отворена 15300000, 15600000, 15810000, 15830000, 15411100 2015-04-17 16:54:502015-05-18 16:30:002015-04-17 16:58:12147500.00
000012015002500303-2015-0002„Доставка на стоки храни и/или хранителни продукти от групи "Месо и месни продукти, включително консервирани”, „Риба и рибни продукти” и „Яйца и яйчни продукти”, включително и за детски заведения, до обектите за производство на готова продукция за консумация в община Велики Преслав, съобразно специфичните изисквания към тях” ” се обявява за удовлетворяване нуждите на неделегираните бюджетни дейности в Община Велики Преслав, в които функционират съответно обекти за производство на готова кулинарна продукция / кухни / както следва: Дейност „ Целодневни детски градини”, детски ясли с кухня; Дейност “Домашен социален патронаж" ;Дейност „Домове за отглеждане и възпитание на деца от І до ХІІІ клас включително, лишени от родителска грижа; За доставка на храни от група "Месо и месни продукти, включително консервирани ", „Риба и рибни продукти” и „Яйца и яйчни продукти”, включително и за детски заведения, до обектите за производство на готова продукция за консумация в община Велики Преслав, съобразно специфичните изисквания към тях, са предвидени следните основни храни: - Мляно месо - Месо с/без кости / свинско, телешко и др. / - Месни заготовки / кебапчета, кюфтета / - Птиче месо, пиле / замразено / в т.ч.: а/ Пилешки бутчета, филе от пиле - Малотрайни колбаси - Сухи и полусухи колбаси - Пастет / от свинско /, пастет за деца - Яйца кокоши / годни за консумация / - Замразена скумбрия - Замразена риба „Хек”, филе ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки отворена 15110000, 15130000, 15131000, 15221000, 15220000, 15241000,03142 2015-04-07 14:27:522015-05-07 16:30:002015-04-07 14:31:0776000.00
000012015002400303-2015-0001„Доставка на стоки храни и/или хранителни продукти от група "Мляко и млечни продукти" , включително и за детски заведения, до обектите за производство на готова продукция за консумация в община Велики Преслав, съобразно специфичните изисквания към тях” се обявява за удовлетворяване нуждите на неделегираните бюджетни дейности в Община Велики Преслав, в които функционират съответно обекти за производство на готова кулинарна продукция / кухни /Дейност „ Целодневни детски градини”, детски ясли с кухня ,“Домашен социален патронаж”„Домове за отглеждане и възпитание на деца от І до ХІІІ клас За доставка на храни от група "Мляко и млечни продукти" , включително и за детски заведения, , до обектите за производство на готова продукция за консумация в община Велики Преслав, съобразно специфичните изисквания към тях, са предвидени следните основни храни: - краве прясно мляко - кисело краве мляко - краве сирене - кашкавал от краве мляко - краве масло - извара ,ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки отворена 15500000, 15511000 2015-04-03 15:09:162015-05-04 16:30:002015-04-03 15:16:2066000.00
00001201500239040259„Осигуряване на съоръжение - дробилка за оползотворяване на биоразградими битови отпадъци“ за нуждите на Община Велики Преслав. - 1 мобилна дробилна машина за раздробяване на сурова и суха дървесина, клони, листа, храсти, вършина, растителни отпадъци ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки отворена 16160000 2015-03-27 14:50:182015-04-08 16:30:002015-03-27 14:52:5233333.00
000012015002200303- 2014 – 0024 „Допълнителни строителни и монтажни работи - "Доставка и монтаж на тръбна мрежа за доизграждане на отоплителната инсталация в Спортна зала» гр. Велики Преслав, съгласно приложена Количествена сметка ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениестроителство възложена 45331100 2015-03-12 10:21:44 2015-03-12 10:28:4523676.37
00001201500219039567„Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, обследване за енергийна ефективност, изготвяне на технически паспорт и работен проект за рехабилитация и саниране на многофамилна жилищна сграда, намираща се в гр.Велики Преслав, ул.“Борис Спиров“ №63, както и упражняване на авторски надзор по време на строителството“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги отворена 71250000; 71240000; 71350000 2015-03-10 10:25:102015-03-19 16:30:002015-03-10 10:28:2724000.00
000012015002000303- 2014 – 0023 „Изработване на проект на Общ устройствен план на Община Велики Преслав в т.ч.: 1. Изготвяне на предварителен проект на ОУП; 2. Изготвяне на окончателен проект на ОУП; 3. Изготвяне на Екологична оценка и Оценка за съвместимостта по чл. 31 от ЗБР»по обем и съдържание в съответствие с действащата нормативна база за устройство на територията и Плановото задание за проектиране. Приемането на изработения план, обект на настоящия договор става по реда, определен в ЗУТ. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена 71410000 2015-02-27 09:13:29 2015-02-27 09:19:21167777.00
00001201500209038498Доставка на биопродукти (ензими) за първично зареждане на биобасейните на Градска пречиствателна станция за отпадъчни води – Велики Преслав, област ШуменПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки отворена 24965000 2015-01-30 11:04:502015-02-11 16:30:002015-01-30 11:22:0438330.00
00001201500189037314Поддържане, ремонт и профилактика на системата за улично осветление на територията на Община В. Преслав през 2015 година.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги възложена 50000000 2015-01-29 13:33:00 2015-01-29 13:35:1642000.00
00001201500189034353Зимно поддържане на общинска (четвъртокласна ) мрежа на Община В. Преслав за зимен сезон 2014 - 2015 год., което включва снегопочистване, опесъчаване и други дейности, необходими за обезпечаване на проходимостта при зимни условияПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги възложена 90620000, 90630000, 14211000 2015-01-29 10:02:31 2015-01-29 13:17:1541666.00
00001201500189033153„Упражняване на авторски надзор за обект „Рехабилитация, естетизиране и достъпност на селищната среда в Община Велики Преслав, област Шумен”във връзка с изпълнение на Договор за отпускане на финансова помощ № 27/322/00753 от 27.11.2012 г., сключен между ДФ „Земеделие” и община Велики Преслав и финансиран по „Програма за развитие на селските райони, за периода 2007-2013 г.”, мярка 322 ”Обновяване и развитие на населените места”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги възложена 71240000 2015-01-29 09:24:45 2015-01-29 09:41:077950.00
000012015001500303- 2013 – 0009„Упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект „Строително-монтажни работи за реализиране на инвестицията по: Обособена позиция № 1: „Изграждане на канализационна и водоснабдителна мрежи на гр. В. Преслав, община В. Преслав, област Шумен” и Обособена позиция № 2: „Доизграждане и реконструкция на главен канализационен колектор до ПСОВ на гр. В. Преслав, община В. Преслав, област Шумен”, във връзка с изпълнението на проект № DIR-51011116-13-47 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Велики Преслав” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по приоритетна ос 1 от ОП„Околна среда 2007-2013 г.” ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги възложена 71247000 2015-01-28 15:05:18 2015-01-28 15:05:500.00