Община Козлодуй

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
0000120200267903892616.00-14/16.02.2015Предмет на обществена поръчка е извършване на доставка с предмет: „Доставка на моторни коси, моторни триони, косачки и пробивна машина за нуждите на община Козлодуй през 2015 година”, описани в настоящата Публична покана и в Техническата спецификация, неразделна част от Публичната покана за участие в настоящата обществена поръчка.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки приключена 16311000, 42900000 2015-02-16 14:13:092015-02-25 17:00:002015-02-16 14:14:2538516.00
0000120210276903871016.00-12/09.02.20159038710„Дезинсекция на комари и хлебарки, дератизация и дезакаризация - борба с кърлежите на обществено полезни тревни площи на територията на община Козлодуй през 2015 година” Осъществяване на съвкупност от дейности и мероприятия за профилактични дезинсекция, контрол и унищожаване на кърлежи и основно на комари и техните биологични и епидемиологични особености до максимално намаляване на тяхната численост, което да се извършва наземно, въздушно и със самостоятелни обработки чрез доставените за това препарати, както и дератизация и дезакаризация - борба с кърлежите на обществено полезни тревни площи на територията на община Козлодуй. Конкретните мероприятия трябва да бъдат съобразени с местоположението и особеностите на община Козлодуй по поречието на река Дунав, с наличието на АЕЦ „Козлодуй”, като се спазва действащата законодателна уредба в страната. Мероприятия за третиране на комарите, кърлежите и други и доставка на препарати е необходимо да бъдат безопасни за общественото здраве, промишлената и селскостопанска продукция и имущество (така наречения Пест Контрол), както и да бъдат системни, трайни и ефективни с доказан резултат. Използваните препарати да бъдат съпроводени с необходимите сертификати за качество от производителя и съответните разрешителни за пускането им на пазара издадени от Министерството на здравеопазването. ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги приключена 90670000 2015-02-09 15:27:512015-02-18 17:00:002015-02-09 15:28:4237500.00
000012015000600307-2015-000216.00-11/02.02.2015"Доставка на хранителни продукти за учебни и детски заведения, ясли, както и за заведения за социални услуги в община Козлодуй за периода 2015 – 2017 година" Настоящата процедура е разделена на шест обособени позиции. Офертите може да бъдат подавани за една или повече обособени позиции, както следва: 1. Обособена позиция №1 – “Пакетирани хранителни изделия” Доставката включва: - Доставка на различни видове пакетирани продукти - олио, оцет, захар, макаронени изделия, варива, брашна, маргарин, пастет, яйца, подправки, сол, вафли и др. За детайлно запознаване виж Ценоразписа за тази обособена позиция и Техническата спецификация. 2. Обособена позиция №2 – “Хляб и хлебни изделия” Доставката включва: - Доставка на хляб, козунаци и различни видове готови закуски. За детайлно запознаване виж Ценоразписа за тази обособена позиция и Техническата спецификация. 3. Обособена позиция №3 – “Мляко и млечни продукти” Доставката включва: - Доставка на прясно и кисело мляко, кашкавал, сирене, масло, извара и др. За детайлно запознаване виж Ценоразписа за тази обособена позиция и Техническата спецификация. 4. Обособена позиция №4 – “Месо и месни продукти” Доставката включва: - Доставка на различни видове месо с и без кокали, месни полуфабрикати, кайма, колбаси, риба и др. За детайлно запознаване виж Ценоразписа за тази обособена позиция и Техническата спецификация. 5. Обособена позиция №5 – “Зеленчукови и плодови консерви” Доставката включва: - Доставка на различни видове компоти, буркани със зелен боб, грах, кисели краставици, домати, паприкаш, зеле, чушки-капия, моркови, лютеница, гъби, нектари, натурални сокове – 100%, мед, конфитюр и др. За детайлно запознаване виж Ценоразписа за тази обособена позиция и Техническата спецификация. 6. Обособена позиция №6 – “Пресни плодове и зеленчуци” Доставката включва: - Доставка на лук, ябълки, краставици, домати, картофи, тиквички, зеле, чушки, моркови и различни южни плодове - банани, мандарини, портокали, лимони и др. За детайлно запознаване виж Ценоразписа за тази обособена позиция и Техническата спецификация. които са подробно описани в настоящата документация за участие, в частта: ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ, неразделна част от документацията за участие в настоящата процедура. С настоящата поръчка се цели доставка на хранителни продукти франко до учебни, детски и социални заведения на територията на община Козлодуй, както следва: 1. ЦДГ „Слънчице”, град Козлодуй, ул. „Славейков” №2; 2. ОДЗ „Мир”, град Козлодуй, ж.к. 1; 3. ОДЗ „Радост”, град Козлодуй, ул. „В. Воденичарски” №5; 4. ОДЗ „Звънче”, град Козлодуй, ж.к. 3, кв.134, ул. „Девети май”; 5. Детска ясла, град Козлодуй, ул. „Хаджи Димитър” №19; 6. СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, град Козлодуй, ул. „Тодор Каблешков” №1; 7. СОУ „Христо Ботев”, град Козлодуй, ул. „Аспарух” №5; 8. НУ „Васил Левски”, град Козлодуй, ул. „Георги Димитров” №16; 9. ОДЗ „Здравец”, село Хърлец, ул. „Митко Палаузов” №2; 10. ОУ „Васил Априлов”, село Хърлец, ул. „Антим І” №2; 11. ОДЗ „Радост”, село Гложене, ул. „Маршал Бирюзов” №67; 12. ОУ „Христо Ботев”, село Гложене, ул. „Паисий” №1; 13. ЦДГ „Първи юни”, с.Бутан, ул. „Георги Димитров” №80; 14. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, село Бутан, ул. „Христо Ботев” №1; 15. Дом за възрастни хора с умствена изостаналост, село Бутан, ул. „Петър Костов” №99; 16. Домашен социален патронаж, село Бутан, ул. „Петър Костов” №99; 17. „Защитено жилище”, село Гложене, ул. „Йонко Милев” №9.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки приключена 15800000 2015-02-03 09:37:192015-03-23 00:00:002015-02-03 09:53:05935992.60
000012015000500307-2015-000116.00-7//26.01.2015Доставка на хранителни продукти за нуждите на училища, детски и социални заведения на територията на община Козлодуй, както следва: 1. ЦДГ „Слънчице”, град Козлодуй, ул. „Славейков” №2; 2. ОДЗ „Мир”, град Козлодуй, ж.к. 1; 3. ОДЗ „Радост”, град Козлодуй, ул. „В. Воденичарски” №5; 4. ОДЗ „Звънче”, град Козлодуй, ж.к. 3, кв.134, ул. „Девети май”; 5. Детска ясла, град Козлодуй, ул. „Хаджи Димитър” №19; 6. СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, град Козлодуй, ул. „Тодор Каблешков” №1; 7. СОУ „Христо Ботев”, град Козлодуй, ул. „Аспарух” №5; 8. НУ „Васил Левски”, град Козлодуй, ул. „Георги Димитров” №16; 9. ОДЗ „Здравец”, село Хърлец, ул. „Митко Палаузов” №2; 10. ОУ „Васил Априлов”, село Хърлец, ул. „Антим І” №2; 11. ОДЗ „Радост”, село Гложене, ул. „Маршал Бирюзов” №67; 12. ОУ „Христо Ботев”, село Гложене, ул. „Паисий” №1; 13. ЦДГ „Първи юни”, село Бутан, ул. „Георги Димитров” №80; 14. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, село Бутан, ул. „Христо Ботев” №1; 15. Дом за възрастни хора с умствена изостаналост, село Бутан, ул. „Петър Костов” №99; 16. Домашен социален патронаж, село Бутан, ул. „Петър Костов” №99; 17. „Защитено жилище”, село Гложене, ул. „Йонко Милев” №9. Доставките ще се извършват по установен график, два пъти седмично, след подаване на заявка за необходимите количества продукти от упълномощени лица от посочените по-горе заведения.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки приключена 15800000 2015-01-27 14:48:36 2015-01-27 14:50:18160000.00
000012014000400307-2014-000916.00-103//07.11.2014Доставка на горива (Автомобилен бензин А95Н, Дизелово гориво и Пропан бутан) за зареждане на автомобилите собственост на Община Козлодуй през 2015 година, Поръчката е с периодично изпълнение - ориентировъчните количества са следните: Автомобилен бензин А95Н 10 ppm E5 6% био с код съгласно Общия терминологичен речник (CPV) 09132100 - 11 000 литра (единадесет хиляди литра) +/- 10%; Дизелово гориво Б6 с код съгласно Общия терминологичен речник (CPV) 09134200 - 26 000 литра (двадесет и шест хиляди литра) +/- 10% и Пропан бутан марка Б - 2 500 литра (две хиляди и петстотин летра) +/- 10%.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки приключена 09132100, 09134200, 09122100 2014-11-10 12:39:23 2014-11-10 12:40:0178850.00
000012014000300307-2014-000816.00-102//07.11.2014Доставка на Природен газ /метан/ - компресиран, с калоричност не по-ниска от 8000+100 килокалории за кубич ески метъркомпресиран - 25 000 нм (двадесет и пет хиляди нормални кубични метри) +/- 10% - за отопление за нуждите на организациите на бюджетна издръжка: "Център за настаняване от семеен тип" - село Хърлец, "Дневен центът за хора с физически увреждания" - село Хърлец, "Защитени жилища за възрастни хора с умствена изостаналост и психични разтройства” - село Гложене в Община Козлодуй за периода от 01.01.2015 година и 31.12.2015 година.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки прекратена 24321111 2014-11-10 11:56:59 2014-11-10 12:34:3125000.00