Община Козлодуй

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
000012020024600307-2020-000716.00-20/31.01.2020г.„Упражняване на авторски надзор при извършване на СМР по проект: „Благоустрояване на пространството източно от читалище „Христо Ботев”, гр. Козлодуй (реконструкция на парка на ул. „Христо Ботев”) и обновяване на парк в централната част на село Гложене, община Козлодуй” за обект: „Благоустрояване на пространството, разположено източно от Читалище „Христо Ботев” - УПИ I, кв. 182 в град Козлодуй””ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПряко договарянеуслуги възложена4000.0071248000BG3132020-01-31 14:16:28 2020-01-31 14:19:324000.00
000012020024500307-2020-000616.00-19/31.01.2020г.„Упражняване на авторски надзор при извършване на СМР по проект: Реконструкция и рехабилитация на ул. Ломска – част от уличната мрежа в гр. Козлодуй, община Козлодуй, област Враца”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПряко договарянеуслуги възложена9625.2371248000BG3132020-01-31 11:35:42 2020-01-31 11:38:379625.23
000012020024400307-2020-000516.00-17/29.01.2020г."Доставка на течни горива за зареждане на служебните автомобили на Община Козлодуй"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки възложена540436.6709134200, 09132100, 09122000BG3132020-01-29 11:01:14 2020-01-29 11:06:59540436.67
000012020024300307-2020-000416.00-9/21.01.2020г.„Упражняване на авторски надзор при извършване на СМР по проект: Реконструкция и рехабилитация на ул. Ломска – част от уличната мрежа в гр. Козлодуй, община Козлодуй, област Враца”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПряко договарянеуслуги прекратена9625.2371248000BG3132020-01-21 15:21:552020-01-28 17:00:002020-01-21 16:01:210.00
000012020024200307-2020-000216.00-6/14.01.2020г.„Ремонт и поддържане на уличната мрежа на територията на община Козлодуй”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство възложена1666664.0045233252BG3132020-01-14 09:09:142020-02-03 17:00:002020-01-14 10:06:501666664.00
000012020024100307-2020-000316.00-7/15.01.2020г."Доставка на механизация за инсталация за компостиране, разположена на територията на Община Козлодуй", разделена на обособени позицииОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки затворена301400.0042900000BG3132020-01-13 14:50:032020-03-06 17:00:002020-01-17 11:32:330.00
000012020024000307-2020-000116.00 - 5/10.01.2020г."Дезинфекция, дезинсекция, дезакаризация и дератизация на територията на община Козлодуй през 2020 година" ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги приключена75000.0090921000BG3132020-01-10 10:05:242020-01-31 17:00:002020-01-10 20:55:3675000.00
000012019023900307-2019-004316.00-219/30.12.2019г.Проектиране на приют за кучета в гр. Козлодуй и упражняване на авторски надзор по време на строителните и ремонтни работиОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги възложена12500.0071240000BG3132019-12-30 15:42:042020-01-20 17:00:002019-12-30 17:42:050.00
0000120200250909555416.00-217/23.12.2019г.„Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги за управление на проект „Благоустрояване на пространството източно от читалище "Христо Ботев", гр. Козлодуй (реконструкция на парка на ул. "Христо Ботев") и обновяване на парк в централната част на село Гложене, община Козлодуй” за обект „Благоустрояване на площадно пространство с плочи и правоъгълни зелени площи тип клоцове пред входа на сградата на Кметството и от страната към ул. „Христо Ботев“ в с. Гложене”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена3000.0079420000BG3132019-12-23 11:00:162020-01-10 17:00:002019-12-23 16:00:252700.00
000012019023700307-2019-004216.00-211/11.12.2019г.Упражняване на строителен надзор при извършване на СМР по проект: Реконструкция и рехабилитация на ул. Ломска – част от уличната мрежа в гр. Козлодуй, община Козлодуй, област ВрацаОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена19250.4671521000BG3132019-12-11 14:39:572020-01-15 17:00:002019-12-16 10:37:2817990.00
000012019023600307-2019-004116.00-206/05.12.2019г.„Проектиране на център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост в с. Бутан”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги възложена12500.0071240000BG3132019-12-05 10:05:422019-12-27 17:00:002019-12-05 14:49:518420.00
000012019023500307-2019-004016.00-194/19.11.2019г.Упражняване на строителен надзор при извършване на СМР по проект: Реконструкция и рехабилитация на ул. Ломска – част от уличната мрежа в гр. Козлодуй, община Козлодуй, област ВрацаОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги прекратена19250.4671521000BG3132019-11-19 10:08:542019-12-19 17:00:002019-11-22 13:46:460.00
00001201902377124800026.00-584/15.11.2019г.„Упражняване на авторски надзор при извършване на СМР по проект: „Реконструкция и рехабилитация на участъци от канализационната мрежа на гр. Козлодуй, община Козлодуй””ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугипроцедура по чл. 191 и сл. от ЗОПвъзложена10367.00 BG3132019-11-15 13:43:462019-11-20 17:00:002019-11-15 13:51:2310300.00
000012021027726.00-576/11.11.2019г."Снегопочистване на улици на територията на Община Козлодуй за сезон 2019/2020 година по обособени позиции"ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугипроцедура по чл. 191 и сл. от ЗОПприключена38333.3390620000BG3132019-11-11 17:10:002019-11-15 17:00:002019-11-11 17:53:2821666.66
000012019023200307-2019-003916.00-183/24.10.2019г.„Избор на изпълнител за доработка на инвестиционен проект във фаза „Работен проект” и упражняване на авторски надзор при извършване на СМР по проект: „Благоустрояване на пространството източно от читалище „Христо Ботев”, гр. Козлодуй (реконструкция на парка на ул. „Христо Ботев”) и обновяване на парк в централната част на село Гложене, община Козлодуй” за обект: „Благоустрояване на площадно пространство с плочи и правоъгълни зелени площи тип клоцове пред входа на сградата на Кметството и от страната към ул. „Христо Ботев” в с. Гложене””ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги възложена15000.0071220000BG3132019-10-23 13:48:552019-11-13 17:00:002019-10-24 16:30:3912500.00
000012019023100307-2019-003816.00-181/23.10.2019г."Доставка и монтаж на улични и паркови осветители"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки приключена166666.6731532000BG3132019-10-23 10:59:512019-11-12 17:00:002019-10-23 16:57:42166666.67
0000120210277909342816.00-177/14.10.2019г.„Снегопочистване на улици на територията на Община Козлодуй за сезон 2019/2020 година по обособени позиции”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обяваприключена54166.6690620000BG3132019-10-14 14:41:202019-10-28 17:00:002019-10-14 14:50:0715833.33
0000120210277909384016.00-182/24.10.2019г.Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Община КозлодуйПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обяваприключена69900.0064210000BG3132019-10-08 08:19:252019-11-07 17:00:002019-10-24 09:38:3669900.00
000012019022600307-2019-003716.00-168/30.09.2019г.Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от Пакет № 1 на общинска транспортна схема на Община Козлодуй, съгласно утвърдени маршрутни разписанияОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена1091665.0060112000BG3132019-09-18 10:59:572019-10-30 17:00:002019-10-03 10:36:191091665.00
000012019022500307-2019-003616.00-158/05.09.2019г.Избор на изпълнител на СМР по проект: Реконструкция и рехабилитация на ул. Ломска – част от уличната мрежа в гр. Козлодуй, община Козлодуй, област ВрацаОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство възложена1010649.0045230000BG3132019-09-05 09:32:052019-09-25 17:00:002019-09-05 15:04:111010628.04
000012019022400307-2019-003516.00-155/04.09.2019г.„Избор на изпълнител на СМР по проект: „Благоустрояване на пространството източно от читалище „Христо Ботев”, гр. Козлодуй (реконструкция на парка на ул. „Христо Ботев”) и обновяване на парк в централната част на село Гложене, община Козлодуй” разделена на две обособени позиции”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство възложена730276.0745112711BG3132019-09-02 10:44:532019-09-24 17:00:002019-09-04 16:37:22309935.00
000012019022300307-2019-003416.00-149/29.08.2019г.„Изграждане на паркинг до бл. 2а в ЖК. 3 Север в град Козлодуй“.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство приключена52000.0045000000BG3132019-08-29 10:23:342019-09-18 17:00:002019-08-29 11:15:3251995.25
000012019022200307-2019-003316.00-147/27.08.2019г."Строително-монтажни работи във връзка с реализацията на "Изграждане на гробищен парк в с. Гложене""ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПряко договарянестроителство прекратена25000.0045200000BG3132019-08-27 14:34:042019-09-02 17:00:002019-08-27 14:39:280.00
000012019021900307-2019-003216.00-143/19.08.2019г.„ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СМР СЪГЛАСНО ЗУТ, ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ: „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПРОСТРАНСТВОТО ИЗТОЧНО ОТ ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ”, ГР. КОЗЛОДУЙ (РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПАРКА НА УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ”) И ОБНОВЯВАНЕ НА ПАРК В ЦЕНТРАЛНАТА ЧАСТ НА СЕЛО ГЛОЖЕНЕ, ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ” РАЗДЕЛЕНА НА ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена10000.0071521000BG3132019-08-19 13:30:442019-09-20 17:00:002019-08-23 14:14:069700.00
000012019021600307-2019-003116.00-136/13.08.2019г.„Приготвяне и доставка на готова храна, необходима за заведенията за социални услуги в Община Козлодуй по обособени позиции”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги възложена210833.3355520000BG3132019-08-12 09:18:442019-09-20 17:00:002019-08-13 16:44:43210833.33