Община Козлодуй

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
000012019021500307-2019-003016.00 - 128/06.08.2019г."Доставка на хранителни продукти за учебни заведения, детски ясли, както и за заведения за социални услуги в община Козлодуй за периода 2019 - 2021 година по обособени позиции"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки възложена482419.7715000000BG3132019-08-06 10:34:362019-09-10 17:00:002019-08-09 11:01:50482419.77
000012019021300307-2019-002916.00-125/06.08.2019г.„Извършване на охрана на обекти и на мероприятия на територията на община Козлодуй”, разделена на две обособени позицииОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПряко договарянеуслуги възложена103800.0079713000BG3132019-08-05 15:04:362019-08-12 17:00:002019-08-06 10:57:00102000.00
000012019021200307-2019-002716.00-117"Строително-монтажни работи във връзка с реализацията на "Изграждане на гробищен парк в с. Гложене""ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПряко договарянестроителство прекратена25000.0045200000BG3132019-07-19 15:08:452019-07-26 17:00:002019-07-19 15:16:590.00
000012019021100307-2019-0002816.00-116/19.07.2019г.Реконструкция и рехабилитация на участъци от канализационната мрежа на гр. Козлодуй, община КозлодуйОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство възложена1034889.0045232410BG3132019-07-18 14:26:492019-08-12 17:00:002019-07-19 16:51:101028633.55
000012019021000307-2019-002616.00-108/05.07.2019 г.„Упражняване на строителен надзор при изпълнението на СМР по проект: „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Дондуков”, гр. Козлодуй”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена2083.0071521000BG3132019-07-04 16:09:182019-08-09 17:00:002019-07-08 11:45:442060.00
000012019020900307-2019-002516.00 - 99/24.06.2019г."Доставка и монтаж на улични и паркови осветители"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки прекратена166666.6731532000BG3132019-06-21 13:39:242019-07-15 17:00:002019-06-24 18:36:370.00
000012019020400307-2019-002316.00-97/18.06.2019 г.„Изпълнение на строително–монтажни работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Дондуков”, гр. Козлодуй”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство приключена175412.0045233120BG3132019-06-14 13:10:372019-07-08 17:00:002019-06-18 14:11:26175409.00
000012019020200307-2019-002216.00-92/10.06.2019г.„Рехабилитация на уличното осветление на град Козлодуй”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство прекратена2143787.0045310000BG3132019-06-10 14:29:432019-07-01 17:00:002019-06-10 16:41:110.00
000012019020100307-2019-002116.00-89/10.06.2019 г.„Рехабилитация на улична мрежа на територията на общината”.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство възложена1016460.0045230000BG3132019-06-10 09:32:032019-07-02 17:00:002019-06-10 13:49:021011837.75
0000120190233908879416.00-86/03.06.2019 г."Вътрешен ремонт на ОДЗ "Радост" в с. Гложене, община Козлодуй"ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваприключена33333.0045200000BG3132019-06-03 16:10:492019-06-13 17:00:002019-06-03 16:19:0721845.38
000012019019700307-2019-002016.00-85/29.05.2019 г.„Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на „Инженеринг – проектиране, изграждане и упражняване на авторски надзор по време на строителството на паркинг в жк 3 – Юг до ДГ „Звънче” в гр. Козлодуй””ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена5040.0071521000BG3132019-05-29 11:21:292019-07-03 17:00:002019-06-03 10:52:072577.00
000012019019500307-2019-001816.00-81/14.05.2019 г.„Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от Пакет № 1 на общинска транспортна схема на Община Козлодуй, съгласно утвърдени маршрутни разписания”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги прекратена1091665.0060112000BG3132019-05-14 08:58:122019-07-18 17:00:002019-05-17 12:15:220.00
000012019019400307-2019-001716.00-73/25.04.2019 г.„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР за обект „Възстановяване на сградата на Народно читалище „Яким Деспотов” в с. Гложене“.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство възложена995000.0045000000BG3132019-04-25 10:13:582019-05-15 17:00:002019-04-25 13:29:19994000.00
000012019019316.00-84/22.05.2019г.00307-2019-0019„Рехабилитация на уличното осветление на град Козлодуй”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство прекратена2143787.0045310000BG3132019-04-24 11:12:392019-06-13 17:00:002019-05-22 15:45:440.00
000012019019100307-2019-001616.00-71/22.04.2019 г.„Упражняване на строителен надзор при извършване на рехабилитация на улична мрежа на територията на общината”.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена10000.0071521000BG3132019-04-22 09:24:112019-05-27 17:00:002019-04-25 10:28:066900.00
000012019019000307-2019-001516.00 - 70/15.04.2019г."Строително-монтажни работи във връзка с реализацията на "Изграждане на гробищен парк в с. Гложене""ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство прекратена25000.0045200000BG3132019-04-15 11:18:512019-05-08 17:00:002019-04-15 19:13:420.00
000012019018900307-2019-001416.00-69/11.04.2019"Доставка на подземни контейнери"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки приключена100500.0034928480BG3132019-04-11 11:05:422019-05-02 17:00:002019-04-11 14:18:28100440.00
000012019018600307-2019-001316.00-67/08.04.2019 г.„Инженеринг – проектиране, изграждане и упражняване на авторски надзор по време на строителството на паркинг в жк 3 – Юг до ДГ „Звънче” в гр. Козлодуй”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурастроителство възложена161610.0045223300BG3132019-04-08 08:43:222019-05-13 17:00:002019-04-10 14:02:59160900.00
000012019018400307-2019-001216.00-61/29.03.2019г.Упражняване на авторски надзор при изпълнението на СМР по проект: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна система и съоръжения в с. Хърлец, община Козлодуй, област Враца“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги приключена49713.0071248000BG3132019-03-29 09:03:192019-04-18 17:00:002019-03-29 13:37:210.00
000012019017800307-2019-001116.00-47/28.02.2019 г.„Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект и осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: „Възстановяване на сградата на Народно читалище „Яким Деспотов” в с. Гложене”.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена5000.0071521000BG3132019-02-28 09:02:382019-04-04 17:00:002019-03-04 17:58:092700.00
000012019017700307-2019-001016.00-46/27.02.2019 г.„Упражняване на авторски надзор при извършване на СМР на обект: Рехабилитация на улична мрежа на територията на общината”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПряко договарянеуслуги възложена6000.0079121000BG3132019-02-27 10:45:492019-03-11 17:00:002019-02-27 11:10:595990.00
000012019017600307-2019-000916.00-43/22.02.2019г.Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект и осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР за обект „Ремонт на централен площад в гр. Козлодуй”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена13333.3371521000, 71530000BG3132019-02-22 11:40:152019-03-29 17:00:002019-02-25 11:23:088888.00
000012019017500307-2019-000816.00-40/19.02.2019г.„Ремонт на централен площад в гр. Козлодуй”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурастроителство възложена2166666.0045000000BG3132019-02-14 11:20:152019-03-26 17:00:002019-02-22 11:10:232162364.00
000012019017400307-2019-000716.00-36/08.02.2019г.Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна система и съоръжения в с. Хърлец, община Козлодуй, област Враца“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурастроителство приключена4971334.0545231300BG3132019-02-07 15:42:392019-03-15 17:00:002019-02-11 13:50:390.00
000012019017300307-2019-000616.00-28/30.01.2019г.„Реконструкция на зелената система, тротоарната настилка и паркинги в ЦГЧ на гр. Козлодуй”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурастроителство прекратена2166666.0045000000BG3132019-01-28 15:10:082019-03-08 17:00:002019-02-04 16:38:090.00