Община Козлодуй

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
0000120180159907030716.00-143/14.11.2017г."Изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор за обект: "Реконструкция на Зелената система, тротоарна настилка и паркинги в ЦГЧ на гр. Козлодуй""ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена33000.0071240000BG3132017-11-14 09:48:532017-11-24 17:00:002017-11-14 11:59:4231000.00
0000120190222906994316.00-139/02.11.2017г."Доставка на метални кошчета"ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обяваприключена9166.6744613700BG3132017-11-02 10:43:032017-11-13 17:00:002017-11-02 16:42:047120.00
0000120190222906961516.00-136/25.10.2017г.„Реконструкция на отоплителна инсталация на ДГ „Радост” в с. Гложене, общ. Козлодуй”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваприключена67125.0045331100BG3132017-10-25 08:07:172017-11-13 17:00:002017-10-25 11:18:4566701.23
0000120190222906950416.00-133/20.10.2017г."Доставка на оборудване за монтаж на базови автомобили, собственост на възложителя". ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обяваприключена44166.0016160000BG3132017-10-20 16:16:352017-10-30 17:00:002017-10-20 16:49:0944054.00
0000120190222906945616.00-130/19.10.2017г.„Реконструкция на отоплителна инсталация на ДГ „Радост” в с. Гложене, общ. Козлодуй”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обявапрекратена67125.0045331100BG3132017-10-19 11:34:062017-11-03 17:00:002017-10-19 16:39:490.00
000012019022226.00-494/05.10.2017"Доставка на бетонни кошчета"ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкипроцедура по чл. 191 и сл. от ЗОПприключена9166.6744613700BG3132017-10-05 12:01:022017-10-13 17:00:002017-10-05 13:16:589166.50
0000120190222906889216.00-122/03.10.2017г.Проектиране на „Дворно пространство на ДГ „МИР” и последващо осъществяване на авторски надзор в гр. КозлодуйПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обяваприключена11750.0071320000BG3132017-10-03 16:20:172017-10-10 17:00:002017-10-03 16:30:349000.00
000012017010900307-2017-003516.00-116/26.09.2017 година„Изграждане на монтажни обекти в „Ботев парк” и двора на Община Козлодуй” Монтажните обекти се разполагат на три площадки: Площадка №1: „Пространство за отдих и туризъм в „Ботев Парк” гр.Козлодуй: - Подготвителни работи – подравняване на терена; - Изграждане на легло от трошенокаменна настилка; - Изпълнение на бетонова настилка за път; - Монтаж на поставяемите обекти. 1. Клатушка. Обща характеристика: Максималната височина на свободно падане 100 см. Видове игри – люлеене. Допустими настилки за зоната на падане – трева, пясък, синтетична ударопоглъщаща настилка. Конструктивни елементи: За производството на конструктивните елементи са използвани подбрана и изсушена иглолистна дървесина и дървени профили с необходимите технически и експлоатационни характеристики, които съответстват на натоварванията при експлоатация на съоръженията. 2. Дървена Беседка Предмет на становището е едноетажна сграда с размери в план 3,00м./3,00м.; светла височина 2,00 м.; височина до било 2,80 м. Беседката е свободно стояща. Проектирана е от дървени елементи. Подова скара: дървени греди със сечение 10/10 , монтирани на дървени трупчета, настилка дюшеме – дъски с минимална дебелина 1,8 см. Монтира се на предварително подготвена площадка, подравнена и уплътнена. 3. Къща на баба Яга - Приложение №1 4. Барбекю – готово изделие – Приложение №2 5. Пейка с маса двустранна: Материал иглолистен. Пейките и масата са закрепени една за друга. Размери общо 200/200 см. за шест персони. Площадка №2: ”Паркова алея – южно от паметника на Хр.Ботев в Ботев Парк” гр.Козлодуй: - Подготвителни работи – подравняване на терена; - Изграждане на легло от трошенокаменна настилка; - Изпълнение на настилка от каменни плочи /гранит и пясъчник/; - Монтаж на поставяемите обекти съгласно количествената сметка /Арки и пейки/; 1. Пейка с облегалка Обща характеристика: Паркова пейка от метална конструкция и дървени седалка и облегалка.Предназначени са за стационарно поставяне към съществуващия терен чрез замонолитване или анкериране.Закрепването на всички дървени детайли към металната част е чрез болтове с оглед предпазване от вандализъм . Габаритни размери на пейката: Дължина – 120 см. ,140см., 160 см. , 180 см. Височина – 84 см. Дълбочина – 52 см. Монтажа на съоръжението към съществуващия терен се извършва чрез анкериране в бетонен фундамент. Връзката на конструкцията на съоръжението и бетонният фундамент се осъществява чрез метални пети и болтови връзки към конструкцията. 2. Арки. Материал за дървените елементи: Иглолистен дървен материал I категория с изключително съпротивление на огъване Rb = 14 Mpa – БДС 427 ; максимално съдържание на вода в дървесината 20%. Греди 10/10 ; Ребра 6/8 през мах 50 см. Задължителна е предварителната обработка и импрегниране на дървесината с креозотно масло. Влажността на дървесината при монтаж и експлоатация да не превишава 20%. Площадка №3 Монтажни обекти в двора на Община Козлодуй Подготвителни работи – подготовка на терена; - Монтаж на поставяемите обекти съгласно количествената сметка /Арки, беседка и пергула/; 1. Арки и пергули Материал за дървените елементи: Иглолистен дървен материал I категория с изключително съпротивление на огъване Rb = 14 Mpa – БДС 427 ; максимално съдържание на вода в дървесината 20%. Предназначени са за стационарно поставяне към съществуващия терен чрез замонолитване или анкериране. 2. Дървена беседка както за площадка №1.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство приключена102000.0045000000BG3132017-09-26 12:03:142017-10-24 17:00:002017-09-26 15:32:50101870.11
000012017010800307-2017-003416.00-113/12.09.2017 година"Доставка на нова автовишка"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки приключена133333.0034144000BG3132017-09-12 11:08:152017-10-20 17:00:002017-09-14 16:47:160.00
000012017010700307-2017-003316.00-108/28.08.2017 година„Предоставяне на услуги по кетъринг за нуждите по проект „Цветни и вълшебни светове за пълноценна образователна интеграция на децата от Община Козлодуй””ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкауслуги приключена10200.0055521200BG3132017-08-25 15:09:192017-09-05 17:00:002017-08-28 10:01:1110200.00
000012017010600307-2017-003216.00-106/25.08.2017 година„Доставка на хранителни продукти за нуждите на проект „Осигуряване на топъл обяд в град Козлодуй, община Козлодуй” по обособени позиции”. Настоящата процедура е разделена на шест обособени позиции. Офертите може да бъдат подавани за една или повече обособени позиции, както следва: 1. Обособена позиция №1 – „Пакетирани хранителни продукти” Доставката включва различни видове пакетирани продукти - олио, оцет, захар, макаронени изделия, брашна, яйца, подправки, сол, вафли и др. За детайлно запознаване виж Ценоразписа за тази обособена позиция и Техническата спецификация. 2. Обособена позиция №2 – „Хляб и хлебни изделия” Доставката включва бял хляб. За детайлно запознаване виж Ценоразписа за тази обособена позиция и Техническата спецификация. 3. Обособена позиция №3 – „Мляко и млечни продукти” Доставката включва кисело мляко. За детайлно запознаване виж Ценоразписа за тази обособена позиция и Техническата спецификация. 4. Обособена позиция №4 – „Месо и месни продукти” Доставката включва свинско месо без кокали, пилешко месо, кайма, риба, наденица. За детайлно запознаване виж Ценоразписа за тази обособена позиция и Техническата спецификация. 5. Обособена позиция №5 – „Зеленчукови и плодови консерви” Доставката включва домати, паприкаш, лютеница. За детайлно запознаване виж Ценоразписа за тази обособена позиция и Техническата спецификация. 6. Обособена позиция №6 – „Пресни плодове и зеленчуци” Доставката включва лук, ябълки, картофи, зеле, моркови. За детайлно запознаване виж Ценоразписа за тази обособена позиция и Техническата спецификация, които са подробно описани в настоящата документация за участие, в частта: ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ, неразделна част от документацията за участие в настоящата процедура. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки приключена80616.6715000000BG3132017-08-25 08:36:102017-09-29 17:00:002017-08-29 09:25:0980616.67
000012017010500307-2017-003116.00-105/23.08.2017 годинаПредмет на обществената поръчка е „Приготвяне и доставка на готова храна, необходима за заведенията за социални услуги в Община Козлодуй по обособени позиции” Настоящата процедура е разделена на три обособени позиции. Оферти може да се подават за една или повече обособени позиции, както следва: 1. Обособена позиция №1 – „Приготвяне и доставка на готова храна за Центрове за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания (ЦНСТПЛФУ) – Център №1 и Център №3 в село Хърлец, Център №2 в село Гложене, община Козлодуй” Адреси за доставка на готовата храна: Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания: а) ЦНСТПЛФУ №1, с. Хърлец, ул. „Антим І” №2; б) ЦНСТПЛФУ №2, с. Гложене, ул. „Ленин” №82, бл. 3, вх. А, ет. 2, ап. 6; вх. Б, ет. 3, ап. 16 и 17; с) ЦНСТПЛФУ №3, с. Хърлец, ул. „Антим І” №2. Ежедневен график по часове за доставка на готовата храна: Закуска в 07:30 часа; Обяд в 11:30 часа; Вечеря в 17:30 часа, т.е. доставката на готовата храна е 3 (три) пъти на ден, с транспорт и съдове на доставчика, през всички календарни дни за периода на доставка. За детайлно запознаване виж Ценоразписа за тази обособена позиция и Техническите спецификации. 2. Обособена позиция №2 – „Приготвяне и доставка на готова храна за Дневен център за пълнолетни лица с увреждания в село Хърлец, община Козлодуй” Адрес за доставка на готовата храна: с. Хърлец, община Козлодуй, ул. “Антим I” №2. Ежедневен график за доставка на готовата храна: Доставка на закуска в 08:00 часа, Доставка на обяд в 11:30 часа, т.е. доставката на готовата храна е 2 (два) пъти на ден, с транспорт и съдове на доставчика, през всички работни дни (от понеделник до петък) за периода на доставка. За детайлно запознаване виж Ценоразписа за тази обособена позиция и Техническите спецификации. 3. Обособена позиция №3 – „Приготвяне и доставка на готова храна за Дневен център за деца и младежи с увреждания в гр. Козлодуй, община Козлодуй” Адрес за доставка на готовата храна: гр. Козлодуй, ул. „Стефан Караджа” № 21. Ежедневен график по часове за доставка на готовата храна: Доставка на закуска в 08:30 часа, Доставка на обяд в 11:30 часа, заедно със следобедната закуска, т.е. доставката на храната е 2 (два) пъти на ден, с транспорт и съдове на доставчика, през всички работни дни (от понеделник до петък) за периода на доставка. За детайлно запознаване виж Ценоразписите за тази обособена позиция и Техническите спецификации, които са подробно описани в настоящата Документация в частта Техническа спецификация, неразделна част от нея.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги приключена200000.0055520000BG3132017-08-17 09:28:522017-09-13 17:00:002017-08-23 10:09:290.00
0000120190222906660516.00-98/25.07.2017г."Доставка на метални и бетонни кошчета и контейнери за община Козлодуй"ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обяваприключена40416.6744613700BG3132017-07-25 13:42:042017-08-04 17:00:002017-07-25 13:58:3421.00
000012017010200307-2017-003016.00-97/25.07.2017г.„Предоставяне на услуги по кетъринг за нуждите по проект „Цветни и вълшебни светове за пълноценна образователна интеграция на децата от Община Козлодуй”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки прекратена10200.0055521200BG3132017-07-25 08:17:382017-08-03 17:00:002017-07-25 14:13:580.00
000012017010100307-2017-002916.00-96/24.07.2017 годинаПредмет на обществената поръчка е „Доставка на хранителни продукти за учебни заведения, детски ясли, както и за заведения за социални услуги в община Козлодуй за периода 2017 – 2019 година по обособени позиции”. Настоящата процедура е разделена на шест обособени позиции. Офертите може да бъдат подавани за една или повече обособени позиции, както следва: 1. Обособена позиция №1 – „Пакетирани хранителни продукти”; 2. Обособена позиция №2 – „Хляб и хлебни изделия”; 3. Обособена позиция №3 – „Мляко и млечни продукти”; 4. Обособена позиция №4 – „Месо и месни продукти”; 5. Обособена позиция №5 – „Зеленчукови и плодови консерви”; 6. Обособена позиция №6 – „Пресни плодове и зеленчуци”. За детайлно запознаване виж Ценоразписите за съответните обособени позиции и Техническата спецификация. Подробно описание в документацията за участие, в частта: ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ, неразделна част от документацията за участие в настоящата процедура.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки приключена514137.2515000000, 03200000BG3132017-07-24 14:26:582017-08-31 17:00:002017-07-26 11:48:37369614.00
000012017009900307-2017-002716.00-95„Реконструкция на вътрешно отделение, Физиотерапия и изграждане на външен асансьор в МБАЛ „Св. Иван Рилски” в град Козлодуй, във връзка с изпълнение на проект 16.5.2.061 „Координиране и подпомагане модернизацията на обществените здравни услуги в Долж и Враца”, финансиран по програма INTERREG V-A Румъния – България 2014-2020”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство приключена488454.4745215140BG3132017-07-18 11:59:042017-08-16 17:00:002017-07-18 17:37:54485403.32
000012017009700307-2017-002816.00-94/18.07.2017Доставка на медицинско оборудване в МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД гр. Козлодуй, във връзка с изпълнение на проект 16.5.2.061 „Координиране и подпомагане модернизацията на обществените здравни услуги в Долж и Враца”, финансиран по програма INTERREG V-A Румъния – БългарияОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки приключена527259.9833100000BG3132017-06-21 16:47:052017-08-24 17:00:002017-07-20 14:55:32150349.00
000012017009600307-2017-002616.00-83/21.06.2017г.„Предоставяне на услуги по кетъринг за нуждите по проект „Цветни и вълшебни светове за пълноценна образователна интеграция на децата от Община Козлодуй””ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги прекратена10200.0055521200BG3132017-06-21 15:32:232017-06-30 17:00:002017-06-21 17:16:520.00
000012021027726.00-314/16.06.2017г.„Упражняване на авторски надзор при строително монтажни работи във връзка с реализацията на обект „Реконструкция на вътрешно отделение, Физиотерапия и изграждане на външен асансьор в МБАЛ „Св. Иван Рилски” в гр. Козлодуй””ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугипроцедура по чл. 191 и сл. от ЗОПприключена5863.0071000000BG3132017-06-15 15:58:572017-06-29 17:00:002017-06-16 09:07:244885.00
000012017009400307-2017-002516.00-81/19.06.2017г.„Ремонт и преустройство на помещения в МБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕООД гр. Козлодуй, във връзка с изпълнение на проект 16.5.2.061 „Координиране и подпомагане модернизацията на обществените здравни услуги в Долж и Враца”, финансиран по програма INTERREG V-A Румъния – България 2014-2020”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство прекратена586145.3745215140BG3132017-06-15 13:57:082017-07-24 17:00:002017-06-19 18:09:100.00
000012017009300307-2017-002416.00-79/14.06.2017„Упражняване на строителен надзор при строително-монтажни работи във връзка с реализацията на обект „Реконструкция на вътрешно отделение, Физиотерапия и изграждане на външен асансьор в МБАЛ „Св. Иван Рилски” в гр. Козлодуй””ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги приключена19544.0071521000BG3132017-06-12 15:34:382017-07-05 17:00:002017-06-14 16:51:178000.00
000012017009200307-2017-002216.00-75/02.06.2017 година"Доставка на Природен газ /метан/ - компресиран за отопление за нуждите на обекти на Община Козлодуй през 2017 година и 2018 година" включва доставка на Природен газ /метан/ - компресиран, с калоричност не по-ниска от 8000+/-100 килокалории за кубически метър компресиран - 26 000нм³ (двадесет и шест хиляди нормални кубични метри) +/-10% - за отопление за нуждите на организациите на бюджетна издръжка: Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания (ЦНСТПЛФУ) - село Хърлец, Община Козлодуй; Дневен център за пълнолетни лица с увреждания (ДЦПЛУ) - село Хърлец, Община Козлодуй; Защитени жилища за хора с умствена изостаналост и психични разстройства - село Гложене, Община Козлодуй в община Козлодуй през 2017 година и 2018 година.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки приключена29461.0009100000, 09123000BG3132017-06-02 09:33:13 2017-06-02 14:28:5528027.74
0000120200267906484916.00-74/01.06.2017г.„Реконструкция и рехабилитация на съществуваща улица “Хаджи Димитър”, съоръжения и принадлежности към тях на територията на град Козлодуй, Община Козлодуй, Област Враца”- І-ви етап ул. „Хаджи Димитър” от кръстовището на ул. ”Христо Ботев” до кръстовището с ул. ”Освободител” и ул. ”Ломска”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваприключена269800.0045233220BG3132017-06-01 09:11:592017-06-16 17:00:002017-06-01 13:21:45269440.01
000012017009000307-2017-002316.00-76/05.06.2017г.„Упражняване на строителен надзор при строително-монтажни работи на обект „Реконструкция и рехабилитация на съществуваща улица „Хаджи Димитър”, съоръжения и принадлежности към тях на територията на град Козлодуй, община Козлодуй”” при изпълнение на I-ви етап: от ул. „Хаджи Димитър” от кръстовището на ул. „Христо Ботев” до кръстовището с ул. „Освободител” и ул. „Ломска”.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги приключена5180.0071521000BG3132017-05-31 16:01:492017-06-26 17:00:002017-06-05 11:29:192888.88
0000120190222906473016.00-73/29.05.2017г.„Проектиране, изработка, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на информационна LED стена с размери 2880/5120, съставено от 12 бр. kабинети с предно обслужване Р 10 в центъра на град Козлодуй”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваприключена55900.0045223100BG3132017-05-29 16:09:512017-06-13 17:00:002017-05-29 16:16:2255800.00